Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δ.Ζίτσας, δια ζώσης την 22η Απριλίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δ.Ζίτσας, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την 22η Απριλίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

 1. Κατάρτιση σχεδίου Υποχρεωτικής αναμόρφωσης άρθρου 5 ΚΥΑ 63726/28-07-2023 ΦΕΚ 4795/Β/28-07-2023 - Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2024 Δήμου Ζίτσας

 2. Αποδοχή ποσού από καταβολή ενιαίου τέλους για το 4ο τρίμηνο 2023 στους Δήμους , εντός των διοικητικών ορίων των οποίων λειτουργούν μονάδες προσωρινής φιλοξενίας, σύμφωνα με το άρθρο 195 του ν.4662/2020(Α΄27)

 3. Αποδοχή ή μη της B' Κατανομής, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024, του ποσού των 56.850,00 ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ζίτσας

 4. Ανάθεση σε δικηγόρο όπως παραστεί και εκπροσωπήσει τον Δ.Ζίτσας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, κατά τη δικάσιμο της 15-05-2024, κατόπιν αίτησης Αναγνώρισης δικαιούχων –Διαδικασία Απαλλοτριώσεων κ.Γεώργιου Γεωργούλη- κας.Σεβαστής συζ.Βασιλείου Παπαθανασίου, κ.Νικολάου Γεωργούλη, κας.Ευτυχίας Γεωργούλη , κας.Μαρίας Γεωργούλη ,κ.Νικολάου Παππά ή Αδαμαντιάδη

 5. Διατύπωση γνώμης για την χορήγηση άδειας πρόσβασης στο υπ.αριθ. 530 αγροτεμάχιο, διανομής αγροκτήματος Κάτω Λαψίστας, έτους 1933, φερόμενου ιδιοκτήτη ΠΑΠΠΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, επί κοινόχρηστης έκτακτης έκτασης (αρ.τεμαχίου 487)

 6. Λήψη απόφασης για 2η περικοπή ή μη της αμοιβής Αναδόχου λόγω ελαττωμάτων που εντοπίστηκαν μετά από έλεγχο του ΕΣΠΕΛ του έργου: «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων τμήματος οικισμού Τ.Κ. Ροδοτοπίου», αναδόχου εταιρείας ΤΕΔΡΑ ΑΤΠΕ

 7. Εγκριση ή μη 2ης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης μελέτης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ»

 8. Έγκριση ή μη 1ου Πρακτικού Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβή των Παραδοτέων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ζίτσας και του Δικτύου Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία με Δ.Τ. ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ, για την υλοποίηση της πράξης «Τεχνική υποστήριξη σε μελέτες καθώς και σε παροχή υπηρεσιών τεχνικού πραγματογνώμονα στο Δήμο Ζίτσας»

 9. Καθορισμός των Όρων Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του Έργου: «Ενίσχυση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Οικισμού Ελεούσας Δήμου Ζίτσας», Προϋπολογισμού 197.000,00€ (Κ.Α. 63.7312.400) και Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

 10. Εγκριση ή μη πρακτικού Επιτροπής ,ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ,που αφορά τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Ζίτσας για τα έτη 2024 & 2025»

 11. Λήψη απόφασης κατόπιν εξέτασης αιτήσεως περί επιστροφής ή μη μισθώματος ως αχρεωστήτως καταβληθέν της συστάδας 4γ του δημοτικού δάσους Βασιλόπουλου Δήμου Ζίτσας.

 12. Γνωμοδότηση για την κοπή δέντρων στην Κοιν. Πολύλοφου Δ.Ζίτσας

Αναρτήθηκε στις 18 Απρίλιος 2024

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα