Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δ.Ζίτσας, δια ζώσης την 6η Ιουνίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 π.μ.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής σας προσκαλεί σύμφωνα με το άρθρο 74Α του Ν. 3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/23 και λαμβάνοντας υπόψη την εγκ. 1237/94548/06.11.2023 του ΥΠ.ΕΣ. ,σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δ.Ζίτσας, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την 6η Ιουνίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

  1. Εγκριση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση των εργασιών της ΟΜΑΔΑΣ ΙΓ της Υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΜΙΚΡΟΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2024 », με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης και επισκευής ελαστικών Επιβατικών, Λεωφορείων, Φορτηγών και Μηχανημάτων Έργων (συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων ανταλλακτικών) και Προμήθεια καινούργιων ελαστικών.

  2. Εγκριση ή μη πρακτικού Γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την Τροποποίηση Σύμβασης -Έγκριση νέου μοντέλου για την προμήθεια Ηλεκτροκίνητου φορτηγού-αποφρακτικού του Δήμου Ζίτσας.

  3. Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης κατόπιν ματαίωσης συζήτησης ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων της έφεσης των Α.Μ. και Ι.Μ κατά του Δ.Ζίτσας και κατά της αριθ. 174/2021 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων

  4. Εξειδίκευση πίστωσης αμοιβής δικηγόρων

  5. Εξειδίκευση πιστώσεων για κάλυψη εξόδων για πραγματοποίηση μετακίνησης ΚΑΠΗ του Δήμου Ζίτσας

  6. Εξειδίκευση πιστώσεων για Επιχορηγήσεις Αθλητικών Σωματείων και Συλλόγων Δ.Ζίτσας οικον.έτους 2024

 

 

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και λόγω στενών χρονικών περιθωρίων που δεν επιτρέπουν την συζήτηση των συγκεκριμένων θεμάτων σε τακτική συνεδρίαση.

Αναρτήθηκε στις 05 Ιούνιος 2024

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα