Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δ.Ζίτσας, δια ζώσης την 11η Ιουνίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ.

Σας προσκαλώ σύμφωνα με το άρθρο 74Α του Ν. 3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/23 και λαμβάνοντας υπόψη την εγκ. 1237/94548/06.11.2023 του ΥΠ.ΕΣ. ,σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δ.Ζίτσας, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την 11η Ιουνίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

 1. Εγκριση ή μη για Σύναψη - ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Καλλωπισμός πρασίνου εντός της Κοινότητας Πετσαλίου Δ.Ε. Εκάλης του Δήμου Ζίτσας»

 2. Εγκριση ή μη χορήγησης 5ης Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Ζίτσας» αναδόχου «Κ/Ξ Καλτσούνης Νικόλαος – Βώττης Παναγιώτης».

 3. Εγκριση ή μη χορήγησης 1ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Δρόμων Δήμου Ζίτσας», αναδόχου ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕ

 4. Εγκριση ή μη χορήγησης 1ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: Αποκαταστάσεις Κ.Χ. στην Χίνκα και τσιμεντοστρώσεις δρόμων στην Ζόργιανη και την Γιουργάνιστα, Δ.Ζίτσας, αναδόχου Γέροντα Αλέξανδρου Ε.Δ.Ε.

 5. Εγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: Διαμόρφωση αγροτικού δρόμου και Κ.Χ. στην Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς,Δ.Ζίτσας, αναδόχου ΤΡΙΠΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ

 6. Εγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: Διαμόρφωση πλατείας στην Τ.Κ. Ροδοτοπίου Δ,Ζίτσας ,αναδόχου εταιρείας Σ. & Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ Ο.Ε.

 7. Λήψη απόφασης για περικοπή ή μη της αμοιβής Αναδόχου λόγω ελαττωμάτων που εντοπίστηκαν μετά από έλεγχο του ΕΣΠΕΛ του έργου: «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Τμήματος Οικισμού Τ.Κ. Αγ. Ιωάννη», αναδόχου εταιρείας ΑΡΛΕΤΟΣ Α.Τ.Ε.Ε

 8. Έγκριση ή μη μελέτης με τίτλο «Μελέτη διάνοιξης δασικού δρόμου στην Περιφέρεια της Τ.Κ. Πολυδώρου (προς Αγ. Παρασκευή)»

 9. Διατύπωση γνώμης για την χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου με υποβίβαση υφιστάμενου πεζοδρομίου, στο Ο.Τ. 122, Αρ. Οικ. 03, Ρ.Σ. Ελεούσας, φερόμενου ιδιοκτήτη ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, επί της οδού Ροδοτοπίου.

 10. Διατύπωση γνώμης για την χορήγηση άδειας εισόδου - εξόδου σε αγροτεμάχιο στην Κοιν. Αναργύρων Δήμου Ζίτσας, φερόμενου ιδιοκτήτη ΠΕΠΟΝΗΣ ΑΡΗΣ – ΠΕΠΟΝΗ ΕΙΡΗΝΗ Ι.Κ.Ε., επί υφιστάμενου αγροτικού δρόμου.

 11. Εγκριση ή μη 2ης Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ζίτσας και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) για την εκπόνηση της μελέτης του έργου: «Ανέγερση Νέου Ισογείου Κοινοτικού Καταστήματος με Υπόγεια Αποθήκη, Parking και στέγη Δήμου Ζίτσας»

 12. Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου κατόπιν ματαίωσης συζήτησης ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων της έφεσης των Α.Μ. και Ι.Μ κατά του Δ.Ζίτσας και κατά της αριθ. 174/2021 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων

 13. Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδοτήσεων κατόπιν των αριθ.7/2023,3/2024 και 4/2024 αποφάσεων Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων Κοιν.Ελεούσας Δ.Ζίτσας

 14. Λήψη απόφασης για ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούμε σχετικά με το ακίνητο επί των οδών 28ης Οκτωβρίου 19 και Βαϊνδιρίου 15 στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος Στέφανου Βακάλη

 

Αναρτήθηκε στις 07 Ιούνιος 2024

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα