Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δ.Ζίτσας, δια ζώσης την 9η Ιουλίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ.

Ο Πρόεδρος της επιτροπής σας προσκαλεί σύμφωνα με το  άρθρο 74Α του Ν. 3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/23 και λαμβάνοντας υπόψη την εγκ. 1237/94548/06.11.2023 του ΥΠ.ΕΣ. ,σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δ.Ζίτσας, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης  την 9η Ιουλίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών  αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

 

 

  1. 1.    Εγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: Τσιμεντοστρώσεις –ασφαλτοστρώσεις σε δρόμους της Τ.Κ. Πρωτόπαπα , αναδόχου κ.Ράπτη Χρήστου
  2. 2.    Εγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Τ.Κ. Βερενίκης, αναδόχου Κ/Ξ Σ.Πουλιάνος & ΣΙΑ Ε.Ε.
  3. 3.    Αποδοχή της Απόφασης Προέγκρισης Διακήρυξης, Καθορισμός των Όρων Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: «Διευθέτηση Ομβρίων Υδάτων Τμήματος Οικισμού Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς», με Κωδικό ΟΠΣ 6001806 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2021-2027», Προϋπολογισμού 2.760.000,00€ (Κ.Α. 64-7312.400) και Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
  4. 4.    Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου κατόπιν των αριθ.7/2023 και 4/2024 αποφάσεων Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων Κοιν.Ελεούσας Δ.Ζίτσας
  5. 5.    Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου ,σχετικά με παραγραφή αξιώσεων
  6. 6.    Ανάθεση σε δικηγόρο όπως προβεί σε έλεγχο, κατόπιν αίτησης Κ.Δ. για αποδοχή κληρονομιάς
  7. 7.    Λήψη απόφασης για χορήγηση οικονομικού βοηθήματος σε απόρους κατοίκους του Δήμου-Εξειδίκευση πίστωσης
  8. 8.    Aποδοχή επιχορήγησης από ΚΑΠ 2024, από το Υπουργείο Εσωτερικών για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ζίτσας

 

Αναρτήθηκε στις 05 Ιούλιος 2024

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα