Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Έγκριση δαπάνης μετατόπισης επίτονα στην Δ.Κ. Ελεούσας ΔΕ Πασσαρώνος - Διάθεση πίστωσης ποσού 2.941,03 €

Αρ. Απόφασης
308/2015

Η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη μετατόπισης δύο επιτόνων στην Δ.Κ. Ελεούσας Δ.Ε. Πασσαρώνος Δ.Ζίτσας και συγκεκριμένα, στην κεντρική πλατεία Δημαρχείου και περιβάλλοντος χώρου του Δήμου Ζίτσας προκύπτουν δύο επίτονες οι οποίοι εμποδίζουν την κατασκευή του πεζοδρομίου που θα κατασκευαστεί στην υπο διαμόρφωση πλατεία.
Επειδή η ανωτέρω μετατόπιση αφορά περιοχή της πράξης εφαρμογής Δ.Κ. Ελεούσας 2006 η δαπάνη θα καλυφθεί από τα ταμειακά υπόλοιπα της Πράξης εφαρμογής.
Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 2.941,03 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7325.019 προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 για τη δαπάνη μετατόπισης δικτύου ΦΟΠ στην Δ.Κ. Ελεούσας [Δ.Ε.Πασσαρώνος] Δήμου Ζίτσας.

Αναρτήθηκε στις 23 Δεκέμβριος 2015

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα