Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 03-10-23

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου προσκαλεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, σε κατεπείγουσα  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί, διά περιφοράς, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημαρχείο Δ.Ε. Πασσαρώνος, επί της οδού Λασκαρίνας 3α στην Ελεούσα, την 03-10-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ. έως 13.00 για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

1.-Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Αναργύρων», το οποίο εκτελεί η ανάδοχος εταιρία «Κόκκας Τεχνική Πρασίνου Ε.Ε.»

2.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2023.

3.-Τροποποίηση σύμβασης προμήθειας υλικών ύδρευσης.

4.-Εξέταση αιτήσεως του σωματείου «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΖΙΤΣΑΣ» για δωρεάν παραχώρηση χρήσης αίθουσας εντός δημοτικού ακινήτου Κοινότητας Ζίτσας για τις ανάγκες και έδρα του Σωματείου.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, καθώς είναι αναγκαία η άμεση λήψη των σχετικών αποφάσεων, λόγω των στενών χρονικών περιθωρίων, που αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για την συζήτησή του σε τακτική συνεδρίαση, ενώ η μη συζήτηση θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα του Δήμου.

Οι απαντήσεις (ψηφοφορία) κάθε Δημοτικού Συμβούλου, επί του ανωτέρω θέματος θα πρέπει να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο email, από τον προσωπικό τους λογαριασμό στο Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdrosos@zitsa.gov.grτην ίδια ημέρα και έως την καθοριζόμενη ώρα λήξης της συνεδρίασης.

Όσοι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό (email), θα μπορούν να ψηφίσουν, την ίδια ημέρα και έως την καθοριζόμενη ώρα λήξης της συνεδρίασης, επί του ανωτέρω θέματος από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό του κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με γραπτό μήνυμα sms (τηλ. επικοινωνίας 6947819539).                        

  Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο, με την ανωτέρω διαδικασία, μέχρι την ώρα αυτή, θεωρούνται μη συμμετέχοντα, (απόντα).

Αναρτήθηκε στις 02 Οκτώβριος 2023

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα