Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, διά ζώσης την 09-11-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.30

Πρλοσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί, διά ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημαρχείο Δ.Ε. Πασσαρώνος, επί της οδού Λασκαρίνας 3α στην Ελεούσα, την 09-11-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.30

για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί: 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

  • Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Πλιάκος Μιχαήλ.

1.-Υποβολή πρότασης–αίτησης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζίτσας για τη διατήρηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ»

2.-Έγκριση ή μη 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις και τοποθέτηση κρασπεδόρειθρου σε δρόμους της Τ.Κ. Ζιτσας», Δήμου Ζίτσας το οποίο εκτελεί η εταιρεία “ ΝΚ Μηχανική ΙΚΕ”

3.-Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Τοιχία αντιστήριξης και τσιμεντόστρωση σε δρόμους των Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς και Ριζού», το οποίο εκτελεί η ανάδοχος “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. Τεχνική Εταιρεία.”

4.-Έγκριση ή μη 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “Κατασκευή πεζοδρομίων και αντικατάσταση φρεατίων υδροσυλλογής στην Τ.Κ. Κληματιάς” της αναδόχου εταιρείας “Κ/Ξ Δημήτριος Λαγός- Αλέξανδρος Γέροντας”

5.-Έγκριση ή μη 1ης παράτασηςπροθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας στην Τ.Κ. Ροδοτοπίου», το οποίο εκτελεί ο ανάδοχος «Σ. & Γ. Αλεξίου Ο.Ε.Τεχνική Εταιρεία».

6.-Έγκριση ή μη 1ης παράτασηςπροθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή – συντήρηση δικτύου ακαθάρτων Κ. Ελεούσας, Δήμου Ζίτσας», το οποίο εκτελεί η «ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΡΠΟΥΤΣΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ»

7.-Έγκριση ή μη 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση σε Δημοτικά κτίρια των Τ.Κ. Γραμμένου και Αετόπετρας, τοιχία αντιστήριξης στις Τ.Κ. Αναργύρων, Χίνκας και Ελεούσας, αντικατάσταση στέγης στο οστεοφυλάκιο της Τ.Κ. Αγ. Ιωάννη, αποκατάσταση περίφραξης στα νεκροταφεία Λύγγου και Πολυλόφου και πλακοστρώσεις σε κοινοτικούς χώρους των Τ.Κ. Κάτω Λαψίστας και Βλαχάτανου», Δήμου Ζίτσας, το οποίο εκτελεί ο Ε.Δ.Ε. κ. Γκεσούλης Κων/νος.

8.-Έγκριση ή μη 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου Υπαίθριου Θεάτρου στην Τ.Κ. Ζίτσας», το οποίο εκτελεί η ανάδοχος Ε.Δ.Ε. κα Μπουκουβάλα Ιωάννα, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

9.-Έγκριση ή μη3ηςπαράτασηςπροθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή-Συντήρηση ΤοπικήςΔεξαμενήςΥδροδότησης κ. Δελβινακοπουλου, Δήμου Ζίτσας», αναδόχου ΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

10.-Έγκριση ή μη1ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή – συντήρηση δικτύου ακαθάρτων Κ. Ελεούσας, Δήμου Ζίτσας» προϋπολογισμού 22.750,00€, αναδόχου «ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΡΠΟΥΤΣΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ».

11.-Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου υπαίθριου θεάτρου στην Τ.Κ. Ζίτσας», το οποίο εκτελεί η Ε.Δ.Ε. κα. Μπουκουβάλα Ιωάννα.

12.-Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμων στην Τ.Κ. Άνω Ζαλόγγου» αναδόχου “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.”.

13.-Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευή-Συντήρηση ΤοπικήςΔεξαμενήςΥδροδότησης κ. Δελβινακοπουλου, Δήμου Ζίτσας», αναδόχου ΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

14.-Έγκριση ή μη 1ου Α. Π. Ε. του έργου «Επέκταση δικτύου ύδρευσης Κοιν. Κληματιάς, Δήμου Ζίτσας», αναδόχου Ε.Δ.Ε. κ. Πραμαγκιούλη Παντελή.

16.-Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αναβάθμιση αθλητικού Κέντρου Τ.Κ. Ζίτσας», με ανάδοχο τον ΕΔΕ κ. Μοσχοβίτη Παναγιώτη.

17.-Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “Aναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού πλατείας Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς Δήμου Ζίτσας”, με ανάδοχο την εταιρεία: “ΓΙΓΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.Ε.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”.

18.-Έγκριση ή μη 3ου Α.Π.Ε. (Αναθεώρησης) του έργου: “Διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας Τ.Κ. Ασφάκας”, με ανάδοχο την εταιρεία “Κ/Ξ Μπίμπος Σπυρίδωνας-Γεωγνώμων Ο.Ε.”

19.-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: “Εργασίες ανακαίνισης-διαρρύθμισης για την ίδρυση βρεφικού τμήματος στον Παιδικό σταθμό Ελεούσας” του Δήμου Ζίτσας, το οποίο εκτέλεσε ο ανάδοχος κ. Καλτσούνης Νικόλαος.

20.-Έγκριση ή μη πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής του έργου “Αποχέτευση Όμβριων Υδάτων Τμήματος Οικισμού Τ.Κ. Ζωοδόχου” του Δήμου Ζίτσας, το οποίο εκτέλεσε η εταιρεία “ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.”

21.-Έγκριση ή μη πρωτόκολλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου περιπτέρου πληροφόρησης και προβολής κρασιών στην Τ.Κ. Ζίτσας», το οποίο εκτέλεσε ο Ε.Δ.Ε. κ. Τζάνης Γεώργιος.

 

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Λάμπρου Δημήτριος

22.-Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 107 του Ν.4483/2017 ΦΕΚ 107/Α/2017), έτους 2023

23.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2023.

24.-Έγκριση ή μη τριμηνιαίας έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής, με αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού 3ου τριμήνου 2023.

25.-Έγκριση ή μη της υπ’αριθ. 84/2023 Απόφασης Ν.Π.Ι.Δ. που αφορά την «7η αναμόρφωση προϋπολογισμού της ΚΕ.ΔΗ.ΖΙ., οικονομικού έτους 2023».

26.-Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής παραδοτέων δημοσίων συμβάσεων για το υποέργο: «Προμήθεια Εξοπλισμού Πράσινου Σημείου Δήμου Ζίτσας» της πράξης με τίτλο: «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Ζίτσας», με Κωδικό ΟΠΣ 5053806 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

27.-Παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ζίτσας.

28.-Εξέταση αιτήσεως κ.Saliaj Yzedin του Fecorr για λύση μίσθωσης δημοτικού καταστήματος (καφενείου) Κοινότητας Γρανιτσοπούλας Δήμου Ζίτσας και λήψη απόφασης για δημοπράτηση του ακινήτου.

29.-Λήψη απόφασης για δημοπράτηση δημοτικού ακινήτου (καφενείου) Κοινότητας Λύγγου  Δήμου Ζίτσας.

Αναρτήθηκε στις 03 Νοέμβριος 2023

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα