Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, δια ζώσης την 20ηΝοεμβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ.

Πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την 20ηΝοεμβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

 1. Απόδοση λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγουχρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής

 2. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος) Κοινότητας Γρανιτσοπούλας Δήμου Ζίτσας

 3. Έγκριση όρων για την εκμίσθωση ενός ισογείου καταστήματος επί της οδού Διαλέττη 16 στη Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης με την επωνυμία «Κληροδότημα Ιωάννη Ίσκου» Δήμου Ζίτσας

 4. Έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας και εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη των εξόδων αυτών

 5. Εγκριση ή μη πρακτικού Επιτροπής ,ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά το έργο: Ασφαλτόστρωση Δημοτικών δρόμων Ελεούσας Δήμου Ζίτσας

 6. Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου, σχετικά με υπόθεση δημοτικών τελών της επιχείρησης ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.

 7. Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου σχετικά με ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο Δ.Ζίτσας ,κατόπιν Σύμβασης εκχώρησης επιχειρηματικών απαιτήσεων από έγγραφα έργου , που κοινοποιήθηκε στο Δήμο.

 8. Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου για ενέργειες του Δ.Ζίτσας, κατόπιν αίτησης κ.Μπούνα Νικολάου του Αθανασίου

 9. Ανάθεση σε δικηγόρο όπως παραστεί και εκπροσωπήσει τον Δ.Ζίτσας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων(1ο Τριμελές Τμήμα), κατά την δικάσιμο της αίτησης ακύρωσης και αναστολής της εταιρείας ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΑΕΒΕ κατά της αριθ. 1454/2023 απόφασης της ΑΕΠΠ, του κ.Δημητρίου Κάκαβου και του Δ.Ζίτσας

 10. Ανάθεση σε δικηγόρο όπως παραστεί ενώπιον του Μονομελές Πλημμελειοδικείου Ιωαννίνων, κατόπιν του αριθ. 1353/2022 Κλητήριου Θεσπίσματος, προς τον Δήμαρχο Δ.Ζίτσας κ.Πλιάκου Μιχαήλ

 11. Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης κατόπιν αίτησης –υπομνήματος της τεχνικής εταιρείας ΓΕΩΓΝΩΝΩΝ Ο.Ε.

Αναρτήθηκε στις 16 Νοέμβριος 2023

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα