Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Διαβάστε τις πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 03-01-2024

Ο Σύμβουλος της παράταξης του Δημάρχου που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους προσκαλεί σύμφωνα με τις διατάξεις, των άρθρων 64, 67 και 74 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και των άρθρων 4, 8 και 9 του Ν. 5056/2023, λαμβάνοντας υπόψη τις εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. 1327/110556/23-12-2023 και 1328/110575/23-12-2023, σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης την 03-01-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκετα...

Αναρτήθηκε στις 29 Δεκέμβριος 2023 Περισσότερα »
Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 27-12-23

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, (ΥΠ.ΕΣ. 46731/13.07.2022), σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς στις 27-12-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 π.μ. έως 13.00 μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Αναρτήθηκε στις 27 Δεκέμβριος 2023 Περισσότερα »
Πρόσκληση τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, διά ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημαρχείο Δ.Ε. Πασσαρώνος, την 27-12-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00

Πρόσκληση , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθείσύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα, διά ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημαρχείο Δ.Ε. Πασσαρώνος, επί της οδού Λασκαρίνας 3α στην Ελεούσα, την 27-12-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολου...

Αναρτήθηκε στις 22 Δεκέμβριος 2023 Περισσότερα »
Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης, την 27-12-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης, την 27-12-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικής αποφάσεως επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:   Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η   Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Λάμπρου Δημήτριος   1.-Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων οικ. έτους 2022 του Δήμου Ζίτσας (Ισολογισμός-Αποτελέσματα χρήσης - Διάθεση αποτελεσμάτων - Γενική Εκμετάλλευση-Προσάρτημα).

Αναρτήθηκε στις 22 Δεκέμβριος 2023 Περισσότερα »
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την 27η Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτηκαι ώρα 09.00 π.μ.

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την 27ηΔεκεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτηκαι ώρα 09.00 π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:     Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023 Αποδοχή Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με Τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ψηφιακής διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Ζίτσας» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Πρ...

Αναρτήθηκε στις 22 Δεκέμβριος 2023 Περισσότερα »
Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 21-12-23

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου προσκαλεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, σε κατεπείγουσα  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί, διά περιφοράς, σήμερα Πέμπτη 21-12-2023 και ώρα 12.00 μ. έως 13.00 για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικής αποφάσεως επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

Αναρτήθηκε στις 21 Δεκέμβριος 2023 Περισσότερα »
Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, διά περιφοράς, την 19-12-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 έως 12.00

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί, διά περιφοράς, την 19-12-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 έως 12.00 για ενημέρωση, και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:  Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Πλιάκος Μιχαήλ. 1.-Έγκριση ή μη 1ης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης μελέτης «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ζίτσας». 2.-Έγκριση ή μη 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή- Συντή...

Αναρτήθηκε στις 18 Δεκέμβριος 2023 Περισσότερα »
Πρόσκληση σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, δια περιφοράς την 18η Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00μ.

Πρόσκληση σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς την 18η Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί: Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023 Εγκριση και παραλαβή μελέτης με τίτλο «Ενίσχυση Εσωτερικών Δικτύων Ύδρευσης Κοινοτήτων Δ.Ε. Μολοσσών & Ζίτσας, ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ», Έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας και εξειδίκευση πίστωσης...

Αναρτήθηκε στις 18 Δεκέμβριος 2023 Περισσότερα »
Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, διά περιφοράς, σήμερα Τετάρτη 13-12-2023 και ώρα 12.00 μ. έως 13.00

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί, διά περιφοράς, σήμερα Τετάρτη 13-12-2023 και ώρα 12.00 μ. έως 13.00για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικής αποφάσεως επί τουπαρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:  Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Λάμπρου Δημήτριος 1.-Χορήγηση 3ης μετάθεσης του χρόνου παράδοσης της σύμβασης του 2ου υποέργου με τίτλο: «Προμήθεια Εξοπλισμού Α/Φ Οχήματος Βιοαποβλήτων Δήμου Ζίτσας» της πράξης: «Διαχείριση Βιοαποβλήτων...

Αναρτήθηκε στις 13 Δεκέμβριος 2023 Περισσότερα »
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, δια ζώσης την 12η Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ.

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την 12ηΔεκεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:   Εγκριση ή μη μελέτης με τίτλο: «Ανάπλαση Εισόδου Οικισμού Μεταμόρφωσης» Υποβολή Πρότασης Ένταξης με τίτλο: «Ανάπλαση Εισόδου Οικισμού Μεταμόρφωσης» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τα Έτη 2023-2024 του Πράσινου Ταμείου Λήψη απόφασης γι...

Αναρτήθηκε στις 08 Δεκέμβριος 2023 Περισσότερα »

Ο καιρός στην περιοχή

5,98° Υγρασία: 100% Άνεμος: 0 χμ/ώ
Αποστολή Φωτογραφίας

Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής

Στο Δήμο λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής. Ενημερωθείτε σωστά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών σας εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφικής σας παραγωγής.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Έγγραφα

Οδηγός δημότη

Βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας. Χρήσιμα έγγραφα, πιστοποιητικά και οδηγοί χωρισμένα σε κατηγορίες ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Οικισμοί

Οικισμοί

Ανακαλύψτε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας και γνωρίστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, τα αξιοθεατα και τις δραστηριότητες στον καθένα από αυτούς.

Γνωρίστε τον »
Διαδραστικός Χάρτης

Διαδραστικός Χάρτης

Ανακαλύψτε όλα τα αξιοθέατα του Δήμου στο χάρτη και μάθετε πώς θα φτάσετε εκεί.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα