Δήμος Ζίτσας

Πληροφοριες για το δημο μας

Οδηγός Δήμου

O Δήμος Ζίτσας συστάθηκε το 2011 διά της συνένωσης των προϋπαρχόντων δήμων Εκάλης, Ευρυμενών, Ζίτσας, Μολοσσών και Πασσαρώνος.

Ο Δήμος

Πληροφορίες για τις Δ.Ε. και τις κοινότητες του Δήμου Ζίτσας.

Οργάνωση

Η δομή των συμβουλίων και των επιτροπών που συνθέτουν τη διοίκηση.

Φορείς

Πληροφορίες για τους εποπτευόμενους φορείς που έχει ιδρύσει ο Δήμος.

Υπηρεσίες

Οι αρμοδιότητες και τα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρεσιών μας.

Παιδικοί Σταθμοί

Στο Δήμο Ζίτσας λειτουργούν ένας Βρεφονηπιακός Σταθμός και πέντε Παιδικοί Σταθμοί.

Σκοπός τους είναι:

  • Η παροχή ενιαίας και σύγχρονης προσχολικής αγωγής
  • Η ολόπλευρη σωματική, νοητική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη
  • Η εξάλειψη πολιτιστικών, οικονομικών και άλλων διαφορών
  • Η εξυπηρέτηση και ευαισθητοποίηση των γονιών
  • Η ομαλή μετάβαση από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον
  • Η ημερήσια διατροφή και φροντίδα τηρώντας  τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

 

Όλες οι δομές συμμετέχουν στο Πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής”.

 

Παιδικός Σταθμός Ελεούσας

Δυναμικότητα δομής: 70 νήπια

Δ/νση: Λεωφόρος Ελεούσας 121

Τ.Κ.: 45445

Τηλ- fax: 26510 – 61295

Παιδικός Σταθμός Βουνοπλαγιάς

Δυναμικότητα δομής: 50 νήπια

Δ/νση: Βουνοπλαγιά

Τ.Κ.: 45500

Τηλ: 26510 – 62115

 

Παιδικός Σταθμός Ροδοτοπίου

Δυναμικότητα δομής: 50 νήπια

Δ/νση: Ροδοτόπι

Τ.Κ.: 45500

Τηλ: 26510 – 57044

 

Παιδικός Σταθμός Ζίτσας

Δυναμικότητα δομής: 50 νήπια

Δ/νση: Ζίτσα

Τ.Κ.: 44003

Τηλ- fax: 26580 – 23567

 

Βρεφον/κός Σταθμός Μεταμόρφωσης

Δυναμικότητα δομής: 12 βρέφη, 25 νήπια

Δ/νση: Μεταμόρφωση

Τ.Κ.: 45500

Τηλ: 26530 – 22791

 

Παιδικός Σταθμός Κληματιάς

Δυναμικότητα δομής: 25 νήπια

Δ/νση: Ζίτσα

Τ.Κ.: 44003

Τηλ: 26583 – 60217

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα