Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοίνωση πρόσληψης τριών (3) καθηγητών φυσικής αγωγής (Π.Φ.Α.)

Αποτελέσματα Προκήρυξης

Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης. Δείτε αναλυτικά τους πίνακες.

Δείτε τα αποτελέσματα σε μορφή pdf
Δείτε τα αποτελέσματα σε μορφή pdf

Περιγραφή Θέσης Εργασίας

Προθεσμία Υποβολής
2013-02-13

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) καθηγητών φυσικής αγωγής (Π.Φ.Α.) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών των Προγραμμάτων "Άθληση για Όλους" μεγάλης διάρκειας που θα υλοποιηθούν στο Δήμο Ζίτσας για την περίοδο 2012-2013.

Δικαιολογητικά Θέσης Εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

  • Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κλπ.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι είναι άνεργος /η και ότι τα στοιχεία στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή.

Προθεμία Υποβολής Αιτήσεων: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, οδός Λ. Ελευθερίας & Ευκλείδη (Νέο Δημαρχείο), Ελεούσα Ιωαννίνων, από 31/01 έως και 13/02.

Δείτε το αρχείο σε μορφή pdf
Αναρτήθηκε στις 12 Φεβρουάριος 2013
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα