Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Θέσεις Εργασίας Ολοκληρωμένες

Ανακοίνωση πρόσληψης οκτώ (8) ατόμων ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ με σύμβαση δίμηνης διάρκειας στο Δήμο Ζίτσας Προθεσμία Υποβολής
2014-08-18

Ο Δήμος Ζίτσας ύστερα από την υπ’ αριθ. 152/2014 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ   8 1.Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απο...

Αναρτήθηκε στις 24 Ιούλιος 2014 Περισσότερα »
Ανακοίνωση πρόσληψης οκτώ (8) ατόμων ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ με σύμβαση δίμηνης διάρκειας στο Δήμο Ζίτσας Προθεσμία Υποβολής
2014-06-02

Ο Δήμος Ζίτσας ύστερα από την υπ’ αριθ. 128/2014 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:   ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΕ  ΕΡΓΑΤΕΣ/ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ   8 1.Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με την ...

Αναρτήθηκε στις 26 Μάιος 2014 Περισσότερα »
Προκήρυξη πρόσληψης ενός (1) ΔΕ Μάγειρα για το ΝΠΔΔ Δήμου Ζίτσας Προθεσμία Υποβολής
2014-01-27

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το  Ν.Π.Δ.Δ.  ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου (1) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Ζίτσας, που εδρεύει στην Ελεούσα Ιωαννίνων. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 100...

Αναρτήθηκε στις 15 Ιανουάριος 2014 Περισσότερα »
Προκήρυξη πρόσληψης τριών (3) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Προθεσμία Υποβολής
2013-12-27

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2013-2014.

Αναρτήθηκε στις 13 Δεκέμβριος 2013 Περισσότερα »
ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ 7.400 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Προθεσμία Υποβολής
2013-12-13

Η Δημόσια Πρόσκληση αφορά στην δημιουργία 7.400 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα 6 μηνών και 15 ημερών και σε κάθε περίπτωση έως την ημερομηνία λήξης του διδακτικού έτους 2013-2014,  σε δημόσιους φορείς της χώρας.

Αναρτήθηκε στις 06 Δεκέμβριος 2013 Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα