Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Θέσεις Εργασίας Ολοκληρωμένες

Προκήρυξη για ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων δίμηνης διάρκειας στο Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ζίτσας Προθεσμία Υποβολής
2013-11-28

Το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ζίτσας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2 μηνών), συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων.     ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ζίτσας (Δ/νση: Λ. Ελευθερίας και Ευκλείδη, τηλ: 26533-60000/26510-61308) και αρμόδια για την παραλαβή είναι η κ. Χαντζοπούλου Δήμητρα  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10:00 – 14...

Αναρτήθηκε στις 21 Νοέμβριος 2013 Περισσότερα »
Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς, για 27.948 θέσεις πλήρους απασχόλησης. Προθεσμία Υποβολής
2013-11-20

Την 12η Νοεμβρίου ανακοινώθηκε η δεύτερη Δημόσια Πρόσκληση που αφορά την πρόσληψη προσωπικού για διάστημα πέντε μηνών σε δημόσιους φορείς της χώρας. Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων ξεκινά στις 13/11/2013 και λήγει στις 20/11/2013 και ώρα  12η μεσημβρινή και γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr.  

Αναρτήθηκε στις 13 Νοέμβριος 2013 Περισσότερα »
Πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Ζίτσας Προθεσμία Υποβολής
2013-11-25

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2013 για τη σύναψηΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Ζίτσας Νομού Ιωαννίνων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ ατόμων (8) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα (ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης και καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού) του Δήμου Ζίτσας, που εδρεύει στην Ελεούσα Ιωαννίνων. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα...

Αναρτήθηκε στις 13 Νοέμβριος 2013 Περισσότερα »
Πρόσληψη έξι (6) ατόμων ΥΕ εργατών καθαριότητας στο Δήμου Ιωαννιτών Προθεσμία Υποβολής
2013-10-29

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών  σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ιωαννιτών, που εδρεύει στα Ιωάννινα.

Αναρτήθηκε στις 18 Οκτώβριος 2013 Περισσότερα »
Ανακοίνωση πρόσληψης στο ΝΠΔΔ Δήμου Ζίτσας Προθεσμία Υποβολής
2013-10-16

Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ δίμηνης διάρκειας Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ζίτσας ύστερα από την υπ’ αριθ. 42/2013 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα ...

Αναρτήθηκε στις 04 Οκτώβριος 2013 Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα