Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Θέσεις Εργασίας Ολοκληρωμένες

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας Προθεσμία Υποβολής
2013-07-10

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνουσυνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του με την ειδικότητα ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων.

Αναρτήθηκε στις 05 Ιούλιος 2013 Περισσότερα »
Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στη Δ/νση Πωλήσεων της Δ.Ε.Η. Α.Ε. στην Περιφέρεια Πελοποννήσου-Ηπείρου Προθεσμία Υποβολής
2013-07-05

Η Δ.Ε.Η Α.Ε. ανακοινώνει των πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι ενός (21) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ) στη Διοικητική Περιφέρεια Πελοποννήσου- Ηπείρου.

Αναρτήθηκε στις 01 Ιούλιος 2013 Περισσότερα »
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για Υπεθύνους Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας και Υπεθύνους Οργάνωσης στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προθεσμία Υποβολής
2013-06-19

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.στο πλαίσιο των Υποέργων 1 των Πράξεων «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που υλοποιούνται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, έχοντας υπόψη τις α) με αρ. Πρωτ. 5350/03-04-2012 (ΟΠΣ 375686) και β) με αρ. Πρωτ. 5351/03-04-2012 (ΟΠΣ 375687) Αποφάσεις της Ε.Υ.Δ. και...

Αναρτήθηκε στις 12 Ιούνιος 2013 Περισσότερα »
«Επιταγή Voucher εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών με επιδότηση 2300 έως 2700€» Προθεσμία Υποβολής
2013-05-31

   «Επιταγή Voucher εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών  με επιδότηση 2300 έως 2700€»  στο ΚΕΚ  ΕΥΡΩΚΑΤΑΡΤΙΣΗ.

Αναρτήθηκε στις 31 Μάιος 2013 Περισσότερα »
Προσωπικό για τη δημιουργία Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα και στην περιφέρεια στο ΚΕΘΕΑ Προθεσμία Υποβολής
2013-05-31

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) Ν.Π.Ι.Δ., που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης, έρευνας, στον τομέα της αντιμετώπισης της ουσιοεξάρτησης και στο οποίο ανήκουν τα Θεραπευτικά Προγράμματα ΙΘΑΚΗ, ΕΞΟΔΟΣ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΣΤΡΟΦΗ, ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΔΙΑΒΑΣΗ, ΝΟΣΤΟΣ, ΚΥΤΤΑΡΟ, ΑΡΙΑΔΝΗ, ΕΞΕΛΙΞΙΣ, ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, MOSAIC, ΑΛΦΑ, ΚΙΒΩΤΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΑΝΑΔΥΣΗ, ΠΙΛΟΤΟΣ, ΟΞΥΓΟΝΟ, ΕΞΑΝΤΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΣ, υλοποιεί την  εγκεκριμένη πράξη «Δημιουργία Δικτύου Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στα 2 μεγάλα αστικά...

Αναρτήθηκε στις 22 Μάιος 2013 Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα