Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Θέσεις Εργασίας Ολοκληρωμένες

Οκτώ θέσεις εργασίας για την κάλυψη εποχιακών αναγκών στο Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου- Αωού και Πίνδου Προθεσμία Υποβολής
2013-05-24

Ανακοιώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών για την υλοποίηση της Πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου», του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», «ΕΣΠΑ 2007-2013», του Φορέα ιαχείρισης Εθνικών ρυμών Βίκου-Αώου και Πίνδου, που εδρεύει στο δήμο Γρεβενών με έδρα υπηρεσιών στους Ασπράγγελους Ζαγορίου Νομού Ιωαννίνων ...

Αναρτήθηκε στις 16 Μάιος 2013 Περισσότερα »
Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης διάρκειας στο Δήμο Ζίτσας Προθεσμία Υποβολής
2013-05-02

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργάτες Πρασίνου, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

Αναρτήθηκε στις 24 Απρίλιος 2013 Περισσότερα »
"Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών" από το Κ.Ε.Κ. Ευρωκατάρτιση Προθεσμία Υποβολής
2013-05-21

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: α) Επιδοτούμενη Κατάρτιση 80 ωρών στο Κ.Ε.Κ. και β) Επιδοτούμενη Πρακτική Άσκηση πέντε (5) μηνών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η επιδότηση καλύπτει: α) μισθό ασκούμενου, β) ασφαλιστικές εισφορές για το ΙΚΑ (χωρίς κόστος για την επιχείρηση) και γ) εργοδοτικές εισφορές για το ΙΚΑ (χωρίς κόστος για την επιχείρηση).

Αναρτήθηκε στις 10 Απρίλιος 2013 Περισσότερα »
Προκήρυξη 1Κ/2013 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση εκατόν ογδόντα έξι (186) θέσεων τακτικού προσωπικού του κλάδου ΠΕ Εφοριακών στο Υπουργείο Οικονομικών Προθεσμία Υποβολής
2013-04-17

Προκήρυξη 1Κ/2013 (ΦΕΚ2/15.03.2013) που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα έξι θέσεων (186)προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπάιδευσης του κλάδου ΠΕ Εφοριακών του Υπ. Οικονομικών

Αναρτήθηκε στις 27 Μάρτιος 2013 Περισσότερα »
Πρόγραμμα κατάρτισης με επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους ηλικίας από 18 έως 29 ετών. Προθεσμία Υποβολής
2013-04-15

Το πρόγραμμα διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης και βελτίωσης των γνώσεών τους με παράλληλη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος και προσαρμογή των γνώσεων στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας. Η Δράση περιλαμβάνει ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων μέσω χορήγησης επιταγής - voucher για: Κατάρτιση 80 ώρες (οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες, σε συνδυασμό με καθοδήγηση / εκπαιδευτικό mentoring). Απασχόληση /...

Αναρτήθηκε στις 21 Μάρτιος 2013 Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα