Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Θέσεις Εργασίας Ολοκληρωμένες

Κοινωνικές Επιχειρήσεις στο Δήμο Ζίτσας Προθεσμία Υποβολής
2013-04-12

Ο Δήμος Ζίτσας καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τη δημιουργία ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ να δηλώσουν συμμετοχή για τις τακτικές ενημερωτικές συναντήσεις, στο τηλέφωνο του Δήμου 2651061308 (Πληροφορίες κα. Γεωργαλή Ευγενία) έως και 12/4/2013. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε και στο παρακάτω βίντεο:

Αναρτήθηκε στις 19 Μάρτιος 2013 Περισσότερα »
Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων Προθεσμία Υποβολής
2013-04-19

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΕΝΤΑΞΙΣ ξεκίνησε την υλοποίηση της Πράξης : « Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων» που εντάσσεται στο Πλαίσιο της Δράσης 3:    «Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες» της κατηγορίας παρέμβασης 1 : «Πρόληψη & Αντιμετώπιση του Κοινωνικού Αποκλεισμού Ευπαθών Ομάδων του πληθυσμού», του θεματικού άξονα προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, του  Επιχειρησιακού Προγράμματος:              ...

Αναρτήθηκε στις 14 Μάρτιος 2013 Περισσότερα »
Πρόσκληση 1Σ/2013 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση είκοσι εννέα (29) θέσεων με τακτικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων. Προθεσμία Υποβολής
2013-04-05

Πρόσκληση 1Σ/2013 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 1/01.03.2013, τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά την πλήρωση είκοσι εννέα (29) θέσεων Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) Εκπαίδευσης με τακτικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ Φυλακίου Ορεστιάδας) του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

Αναρτήθηκε στις 13 Μάρτιος 2013 Περισσότερα »
Προσλήψεις στον ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ιωαννιτών Προθεσμία Υποβολής
2013-03-22

Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης ανακοινώνει την πρόσληψη 13 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας 2 ετών για την υλοποίηση του προγράμματος "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ".

Αναρτήθηκε στις 13 Μάρτιος 2013 Περισσότερα »
Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεννέα (19) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π.) στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων. Προθεσμία Υποβολής
2013-03-08

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ.Π. 14.403 /01 / 2013 σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησηςσε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού, στην Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

Αναρτήθηκε στις 06 Μάρτιος 2013 Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα