Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοίνωση πρόσληψης στο ΝΠΔΔ Δήμου Ζίτσας

Αποτελέσματα Προκήρυξης

Το ΝΠΔΔ ανακοινώνει τα αποτελέσματα της με αρ. πρωτ. 727/4-10-2013 ανακοίνωσης πρόσληψης Δ.Ε. Μαγείρων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μήνες.

 

Ανακοινώνονται παρακάτω:

  • πίνακας επιλεγέντων
  • πίνακας αιτούντων
  • πίνακας απορριπτέων
Δείτε τα αποτελέσματα σε μορφή pdf
Δείτε τα αποτελέσματα σε μορφή pdf
Δείτε τα αποτελέσματα σε μορφή pdf

Περιγραφή Θέσης Εργασίας

Προθεσμία Υποβολής
2013-10-16

Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ δίμηνης διάρκειας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ζίτσας ύστερα από την υπ’ αριθ. 42/2013 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

Δικαιολογητικά Θέσης Εργασίας

 

 

Δείτε το αρχείο σε μορφή pdf
Δείτε την αίτηση σε μορφή pdf
Δείτε την αίτηση σε μορφή pdf
Αναρτήθηκε στις 04 Οκτώβριος 2013
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα