Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων για το Δημοτικό Σχολείο Βουτσαρά

Αποτελέσματα Προκήρυξης

Ανάρτηση αποτελεσμάτων 28-04-23

Τελικά αποτελέσματα 04-05-23

Αποτελέσματα
Τελικά αποτελέσματα

Περιγραφή Θέσης Εργασίας

Προθεσμία Υποβολής
2023-04-27

Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων για το Δημοτικό Σχολείο Βουτσαρά.

Ημερομηνία ανάρτησης: 11-04-2023

Δικαιολογητικά Θέσης Εργασίας

Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων για το Δημοτικό Σχολείο Βουτσαρά.

Ημερομηνία ανάρτησης: 11-04-2023

Ανακοίνωση
Παράρτημα
Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση
Αναρτήθηκε στις 11 Απρίλιος 2023
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα