Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού σε παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς του Δήμου Ζίτσας με σύμβαση διάρκειας δύο μηνών

Προθεσμία Υποβολής
2024-04-19

Ανακοινώνουμε ότι στον Δήμο Ζίτσας θα προσληφθούν τέσσερα (4) άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προς κάλυψη κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών στελέχωσης των βρεφικών και παιδικών σταθμών του Δήμου ανά Κλάδο και ειδικότητα και συγκεκριμένα:

-3 ατόμων Κλάδου/ειδικότητας ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας για τους Παιδικούς Σταθμούς Ζίτσας και Κληματιάς και για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό
Μεταμόρφωσης και
-1 ατόμου Κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Βοηθού Βρεφονηπιοκόμου για τον Βρεφικό Σταθμό «Ηλιαχτίδα» στην Ελεούσα με χρονική διάρκεια 2 μήνες.

Δικαιολογητικά Θέσης Εργασίας

Ανακοινώνουμε ότι στον Δήμο Ζίτσας θα προσληφθούν τέσσερα (4) άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προς κάλυψη κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών στελέχωσης των βρεφικών και παιδικών σταθμών του Δήμου ανά Κλάδο και ειδικότητα και συγκεκριμένα:

-3 ατόμων Κλάδου/ειδικότητας ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας για τους Παιδικούς Σταθμούς Ζίτσας και Κληματιάς και για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό
Μεταμόρφωσης και
-1 ατόμου Κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Βοηθού Βρεφονηπιοκόμου για τον Βρεφικό Σταθμό «Ηλιαχτίδα» στην Ελεούσα με χρονική διάρκεια 2 μήνες.
Δικαιολογητικά Θέσης Εργασίας
Αίτηση για πρόσληψη
Παράρτημα γνώσης Η.Υ
Υπεύθυνη Δήλωση
Αναρτήθηκε στις 09 Απρίλιος 2024
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα