Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη

Προθεσμία Υποβολής
2021-04-12

Ο Δήμος Ζίτσας γνωστοποιεί την πλήρωση μιας θέσης ειδικού/ής συνεργάτη/τιδας του Δημάρχου Ζίτσας, ο/η οποίος/α θα απασχολείται στην Ελεούσα, έδρα του Δήμου Ζίτσας, παρέχοντας υπηρεσίες σε εξειδικευμένα θέματα και συγκεκριμένα σε θέματα με αντικείμενο την παροχή προφορικών ή/και γραπτών τεχνικών συμβουλών, εξειδικευμένης γνώμης και προτάσεων σε επιστημονικά και τεχνικά θέματα συναφή με τις απαιτήσεις της θέσης της παρούσας πρόσκλησης (έργα τεχνικής υποστήριξης δημόσιου τομέα σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και βιώσιμης ανάπτυξης, Εκπονήσεις μελετών, Εφαρμογή Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωριμάνσεις έργων, Δημοπρασίες έργων, Συμβάσεις έργων – μελετών – προμηθειών, Εκδόσεις δημοτικών οικοδομικών αδειών, Προεκτιμήσεις αμοιβών μελετητών, σύνταξη τεχνικών δελτίων κ.α.), καθώς και κάθε άλλη σχετική εργασία που θα ανατίθεται από τον Δήμαρχο, βάσει των απαιτούμενων τυπικών προσόντων.

Δικαιολογητικά Θέσης Εργασίας

Ο Δήμος Ζίτσας γνωστοποιεί την πλήρωση μιας θέσης ειδικού/ής συνεργάτη/τιδας του Δημάρχου Ζίτσας, ο/η οποίος/α θα απασχολείται στην Ελεούσα, έδρα του Δήμου Ζίτσας, παρέχοντας υπηρεσίες σε εξειδικευμένα θέματα και συγκεκριμένα σε θέματα με αντικείμενο την παροχή προφορικών ή/και γραπτών τεχνικών συμβουλών, εξειδικευμένης γνώμης και προτάσεων σε επιστημονικά και τεχνικά θέματα συναφή με τις απαιτήσεις της θέσης της παρούσας πρόσκλησης (έργα τεχνικής υποστήριξης δημόσιου τομέα σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και βιώσιμης ανάπτυξης, Εκπονήσεις μελετών, Εφαρμογή Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωριμάνσεις έργων, Δημοπρασίες έργων, Συμβάσεις έργων – μελετών – προμηθειών, Εκδόσεις δημοτικών οικοδομικών αδειών, Προεκτιμήσεις αμοιβών μελετητών, σύνταξη τεχνικών δελτίων κ.α.), καθώς και κάθε άλλη σχετική εργασία που θα ανατίθεται από τον Δήμαρχο, βάσει των απαιτούμενων τυπικών προσόντων.

Ανακοίνωση
Αναρτήθηκε στις 05 Απρίλιος 2021
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα