Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) ατόμων για την υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού

Αποτελέσματα Προκήρυξης

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα(10/05/22):

ΚΓΠ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
13Φ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗ

Περιγραφή Θέσης Εργασίας

Προθεσμία Υποβολής
2022-04-29

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών της ανταποδοτικής υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Ζίτσας, που εδρεύει στην Ελεούσα της Π.Ε. Ιωαννίνων

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην αριθ. πρωτ. 4749/12-04-2022 (ΑΔΑ:96Π9ΩΡΓ-ΦΗ8)  ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022 του Δήμου Ζίτσας ορίζεται από   20/4/2022 έως και   29/4/2022

 

Δικαιολογητικά Θέσης Εργασίας

 

Οι αιτήσεις κατατίθενται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, απευθυνόμενες στη Διεύθυνση:

 

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(υπόψη κ Τσάγγα Κων/νου)

Λ. Πασσαρώνος 1

Τ.Κ. 45445   ΕΛΕΟΥΣΑ

Ανακοίνωση
Παράρτημα
Εντυπο ΣΟΧ
Υπεύθυνη δήλωση
Αναρτήθηκε στις 19 Απρίλιος 2022
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα