Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 05-05-15

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζίτσας, σας προσκαλεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο παλαιό Δημαρχείο Δ.Ε. Πασσαρώνος, επί της οδού Λασκαρίνας 3α στην Ελεούσα, την 5η Μαϊου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

Αναρτήθηκε στις 29 Απρίλιος 2015 Περισσότερα »
Έκτακτη - Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σας προσκαλεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 να προσέλθετε στην έκτακτη - κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημαρχείου Δ.Ε. Πασσαρώνος που βρίσκεται επί της οδού Λασκαρίνας 3α στην Ελεούσα, στις 24-04-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Αναρτήθηκε στις 22 Απρίλιος 2015 Περισσότερα »
Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 02-04-15

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σας προσκαλεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο παλαιό Δημαρχείο Δ.Ε. Πασσαρώνος, επί της οδού Λασκαρίνας 3α στην Ελεούσα, στις 2-4-2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Αναρτήθηκε στις 27 Μάρτιος 2015 Περισσότερα »
Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 16-03-15

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας σας προσκαλεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο παλαιό Δημαρχείο Δ.Ε. Πασσαρώνος, επί της οδού Λασκαρίνας 3α στην Ελεούσα, την 16η Μαρτίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

Αναρτήθηκε στις 12 Μάρτιος 2015 Περισσότερα »
Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 16-02-15

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σας προσκαλεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο παλαιό Δημαρχείο Δ.Ε. Πασσαρώνος, επί της οδού Λασκαρίνας 3α στην Ελεούσα, την 16η Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

Αναρτήθηκε στις 12 Φεβρουάριος 2015 Περισσότερα »
Πρόσκληση για την 1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Ζίτσας στις 21-01-2015. Αρ. Απόφασης
686/2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ του Δήμου Ζίτσας σας προσκαλεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο παλαιό Δημαρχείο Δ.Ε. Πασσαρώνος, επί της οδού Λασκαρίνας 3α στην Ελεούσα, στις 21-1-2015 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως.

Αναρτήθηκε στις 16 Ιανουάριος 2015 Περισσότερα »
Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 30-12-14

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. σας προσκαλεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο παλαιό Δημαρχείο Δ.Ε. Πασσαρώνος, επί της οδού Λασκαρίνας 3α στην Ελεούσα, στις 30-12-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

Αναρτήθηκε στις 23 Δεκέμβριος 2014 Περισσότερα »
Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 01-12-14

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σας προσκαλεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο παλαιό Δημαρχείο Δ.Ε. Πασσαρώνος, επί της οδού Λασκαρίνας 3α στην Ελεούσα, στις 01-12-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Αναρτήθηκε στις 25 Νοέμβριος 2014 Περισσότερα »
Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 01-12-14

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σας προσκαλεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 159 του Ν. 3463/2006 να προσέλθετε στην Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 01-12-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: Ψήφιση προϋπολογισμού και έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Δήμου, οικονομικού έτους 2015.

Αναρτήθηκε στις 25 Νοέμβριος 2014 Περισσότερα »
Πρόσκληση για την 20η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Ζίτσας στις 20-11-2014 Αρ. Απόφασης
22172

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  σας προσκαλεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημαρχείου Δ.Ε. Πασσαρώνος που βρίσκεται επί της οδού Λασκαρίνας 3α στην Ελεούσα, στις 20-11-2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00

Αναρτήθηκε στις 14 Νοέμβριος 2014 Περισσότερα »

Ο καιρός στην περιοχή

13,98° Υγρασία: 94% Άνεμος: 1,03 χμ/ώ
Αποστολή Φωτογραφίας

Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής

Στο Δήμο λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής. Ενημερωθείτε σωστά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών σας εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφικής σας παραγωγής.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Έγγραφα

Οδηγός δημότη

Βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας. Χρήσιμα έγγραφα, πιστοποιητικά και οδηγοί χωρισμένα σε κατηγορίες ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Οικισμοί

Οικισμοί

Ανακαλύψτε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας και γνωρίστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, τα αξιοθεατα και τις δραστηριότητες στον καθένα από αυτούς.

Γνωρίστε τον »
Διαδραστικός Χάρτης

Διαδραστικός Χάρτης

Ανακαλύψτε όλα τα αξιοθέατα του Δήμου στο χάρτη και μάθετε πώς θα φτάσετε εκεί.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα