Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Aνάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω λήξης χρονικής προθεσμίας αποφάσεων προεγκρίσεων

Αρ. Απόφασης
37/2014

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής:

Ανακαλεί δυνάμει της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/09.12.2013 τεύχος Β΄):

  1. Την αρ. 44/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ζίτσας με την οποία χορηγήθηκε προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «Υπηρεσίες Αποθήκευσης & προϊόντων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Αναρτήθηκε στις 23 Ιούλιος 2014

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα