Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Γενικού Ενδιαφέροντος

Έγκριση της υπ’ αριθ. 17/2021 Απόφασης του Ν.Π.Ι.Δ. του Δήμου, που αφορά την τροποποίηση Κανονισμού Διαχείρισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζίτσας

Αναρτήθηκε στις 30 Μάρτιος 2021 Περισσότερα »
Λήψη απόφασης για μείωση δημοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες

μείωση των τελών καθαριότητας και φωτισμού σε ποσοστό 50% στις παρακάτω ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του Δήμου: α. για τα άτομα με  αναπηρίες, β. τους πολύτεκνους, γ. τους τρίτεκνους, δ. τις μονογονεϊκές οικογένειες,  ε. τους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (πρώην Κοινωνικό Εισοδήματα Αλληλεγγύης).   Το συνολικό κόστος από την μείωση των εσόδων εξαιτίας της εν λόγω μείωσης των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού θα βαρύνει την ανταποδοτική υπηρεσία του Δήμου και θα καλυφθεί με την εξοικονόμηση πόρων από τον άμε...

Αναρτήθηκε στις 30 Μάρτιος 2021 Περισσότερα »
Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής, με αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού 4ου τριμήνου 2020

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής, με αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού 4ου τριμήνου 2020 (Σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011).

Αναρτήθηκε στις 30 Μάρτιος 2021 Περισσότερα »
Διακοπή νερού 24-03-2021

Ενημερώνουμε τους καταναλωτές ύδρευσης της Ελεούσας, ότι αύριο 24-03-21 από τις πρωινές ώρες, στα πλαίσια εκτέλεσης εργασιών επί της οδού Παπανδρέου, θα πραγματοποιηθεί διακοπή υδροδότησης στους καταναλωτές που υδροδοτούνται από τη δεξαμενή Γορίτσα. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Αναρτήθηκε στις 23 Μάρτιος 2021 Περισσότερα »
Ανάρτηση δασικών χαρτών των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α της Π.Ε. Ιωαννίνων & πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου τους

Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι μετά την θεώρηση και την υπ. αριθ. 19448/19-02-2021 (ΑΔΑ: 6ΑΕΘΟΡ1Γ-ΝΑΩ) απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Ιωαννίνων στις 19-02-2021, αναρτήθηκαν στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης Δασικών Χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο” (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx), οι Δασικοί Χάρτες όλων των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. της Π.Ε. Ιωαννίνων.

Αναρτήθηκε στις 10 Μάρτιος 2021 Περισσότερα »
Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου –αγροτεμαχίου-καλλιεργήσιμης έκτασης, με αρ. τεμαχίου 101 και ΑΤΑΚ: 01019385540, εμβαδού 10.379τ.μ, στη θέση «ΛΙΒΑΔΑΚΙΑ» της Κοινότητας Κάτω Λαψίστας

Εκτίθεται σε φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου –αγροτεμαχίου-καλλιεργήσιμης έκτασης,  με αρ. τεμαχίου 101 και ΑΤΑΚ: 01019385540, εμβαδού 10.379τ.μ, το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΛΙΒΑΔΑΚΙΑ»  της Κοινότητας Κάτω Λαψίστας του Δήμου Ζίτσας, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς τα διακόσια επτά ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά [ 207,58 €] ετησίως και για χρονικό διάστημα τεσσάρων [4] ετών.   Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας [Λεωφ. Πασσαρώνος 1-Ελεούσα] στις  22 του μηνός Mαρτίου του έτους...

Αναρτήθηκε στις 10 Μάρτιος 2021 Περισσότερα »
Δημοπρασία για εκμίσθωση των υπ’ αρ.364 και 367 αγροτεμαχίων-καλλιεργήσιμων εκτάσεων, εμβαδού 8.366 τ.μ., και εμβαδού 5.444τ.μ. αντίστοιχα, στη θέση «ΓΡΙΜΟΣ» της Κοινότητας Ελεούσας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΓΡΙΜΟΣ» ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ :     Εκτίθεται σε φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση των υπ’ αρ.364 και 367 αγροτεμαχίων-καλλιεργήσιμων εκτάσεων, εμβαδού 8.366 τ.μ., και εμβαδού 5.444τ.μ. αντίστοιχα, τα οποία βρίσκονται  στη θέση «ΓΡΙΜΟΣ» της Κοινότητας Ελεούσας  Δήμου Ζίτσας, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς τα διακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτά [ 276,20 €] ετησί...

Αναρτήθηκε στις 09 Μάρτιος 2021 Περισσότερα »
Εγγραφές μαθητών στο Νηπιαγωγείο & Α Δημοτικού για φοίτηση κατά το σχολικό έτος 2021 – 2022

Ξεκίνησαν οι εγγραφές των μαθητών που θα φοιτήσουν για πρώτη φορά στο Νηπιαγωγείο και στην Α Δημοτικού το σχολ. έτος 2021-2022. Για το Νηπιαγωγείο οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2021 (ηλεκτρονικά) Για την Α Δημοτικού οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 19 Μαρτίου 2021

Αναρτήθηκε στις 02 Μάρτιος 2021 Περισσότερα »
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΕΛΕΟΥΣΑΣ Δ. ΖΙΤΣΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ: Εκτίθεται σε φανερή, προφορική και μειοδοτική δημοπρασία (άρθρο 194 του Ν. 3463/2006 και Π.Δ. 270/1981), η μίσθωση ενός έτοιμου προς χρήση οικήματος στην Κοινότητα Ελεούσας, της Δ. Ε. Πασσαρώνος, του Δήμου Ζίτσας που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες στέγασης του ΚΑΠΗ Ελεούσας του Δήμου Ζίτσας, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης. Μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης εικοσαήμερ...

Αναρτήθηκε στις 24 Φεβρουάριος 2021 Περισσότερα »
Διαδικτυακή εκδήλωση: Ενημέρωση Για Το Θεσμό Της Κοινωνικής Και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Tο Κέντρο Στήριξης ΚΑΛΟ σε συνεργασία με τον Δήμο Ζίτσας, σας προσκαλεί την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021 στις 18:30, σε διαδικτυακή εκδήλωση της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ με θέμα: Ενημέρωση Για Το Θεσμό Της Κοινωνικής Και Αλληλέγγυας Οικονομίας Η διοργάνωση απευθύνεται στο ευρύ κοινό που ενδιαφέρεται για το Θεσμό της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, στους υφιστάμενους και στους εν δυνάμει κοινωνικούς επιχειρηματίες.   Για εκδήλωση ενδιαφέροντος πατήστε εδώ: shorturl.at/kqQS7

Αναρτήθηκε στις 28 Ιανουάριος 2021 Περισσότερα »

Ο καιρός στην περιοχή

13,37° Υγρασία: 94% Άνεμος: 1,03 χμ/ώ
Αποστολή Φωτογραφίας

Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής

Στο Δήμο λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής. Ενημερωθείτε σωστά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών σας εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφικής σας παραγωγής.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Έγγραφα

Οδηγός δημότη

Βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας. Χρήσιμα έγγραφα, πιστοποιητικά και οδηγοί χωρισμένα σε κατηγορίες ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Οικισμοί

Οικισμοί

Ανακαλύψτε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας και γνωρίστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, τα αξιοθεατα και τις δραστηριότητες στον καθένα από αυτούς.

Γνωρίστε τον »
Διαδραστικός Χάρτης

Διαδραστικός Χάρτης

Ανακαλύψτε όλα τα αξιοθέατα του Δήμου στο χάρτη και μάθετε πώς θα φτάσετε εκεί.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα