Δήμος Ζίτσας

Πληροφοριες για το δημο μας

Οδηγός Δήμου

O Δήμος Ζίτσας συστάθηκε το 2011 διά της συνένωσης των προϋπαρχόντων δήμων Εκάλης, Ευρυμενών, Ζίτσας, Μολοσσών και Πασσαρώνος.

Ο Δήμος

Πληροφορίες για τις Δ.Ε. και τις κοινότητες του Δήμου Ζίτσας.

Οργάνωση

Η δομή των συμβουλίων και των επιτροπών που συνθέτουν τη διοίκηση.

Φορείς

Πληροφορίες για τους εποπτευόμενους φορείς που έχει ιδρύσει ο Δήμος.

Υπηρεσίες

Οι αρμοδιότητες και τα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρεσιών μας.

Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες

Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Γραφείο ΚΕΠ

Γραφείο ΚΕΠ

Γραφείο ΚΕΠ

Γραφείο ΚΕΠ

Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων

Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων

Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων

Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων

Γραφείο Συντήρησης Υποδομών

Γραφείο Συντήρησης Υποδομών

Γραφείο Συντήρησης Υποδομών

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα