Δήμος Ζίτσας

Πληροφοριες για το δημο μας

Οδηγός Δήμου

O Δήμος Ζίτσας συστάθηκε το 2011 διά της συνένωσης των προϋπαρχόντων δήμων Εκάλης, Ευρυμενών, Ζίτσας, Μολοσσών και Πασσαρώνος.

Ο Δήμος

Πληροφορίες για τις Δ.Ε. και τις κοινότητες του Δήμου Ζίτσας.

Οργάνωση

Η δομή των συμβουλίων και των επιτροπών που συνθέτουν τη διοίκηση.

Φορείς

Πληροφορίες για τους εποπτευόμενους φορείς που έχει ιδρύσει ο Δήμος.

Υπηρεσίες

Οι αρμοδιότητες και τα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρεσιών μας.

Κεντρικές Υπηρεσίες

Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας

Αυτοτελές Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών

Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών

Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Τμήμα ΚΕΠ

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών

Τμήμα Τεχνικών Έργων

Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Τμήμα Ύδρευσης – Αποχέτευσης

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα