Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αναρτώνται και στη σελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στη σελίδα του ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ.

Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργoυ: «Εγκατάσταση αερόβιας επεξεργασίας ιλύος (υπαίθρια κομποστοποίηση) που προκύπτει από μονάδες επεξεργασίας αστικών λυμάτων και μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλ Αρ. Απόφασης
16/2014

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής: Γνωμοδοτεί αρνητικά επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργoυ: «Εγκατάσταση αερόβιας επεξεργασίας ιλύος (υπαίθρια κομποστοποίηση) που προκύπτει από μονάδες επεξεργασίας αστικών λυμάτων και μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων παρόμοιας σύνθεσης, στο αρ. 86 κληροτεμάχιο του αναδασμού Ελεούσας, Δ. Ζίτσας Ιωαννίνων», του οποίου φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας είναι η επιχείρηση Kων/νoυ Σταύρου και το παραπέμπει στο Δ.Σ για λήψη σχετικής απόφασης.

Αναρτήθηκε στις 15 Μάιος 2014 Περισσότερα »
Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ) –ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ)» στον κ. Τραχανά Παναγιώτη του Θεοδώρου στην Τ.Κ. Γρα Αρ. Απόφασης
15/2014

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής: Εγκρίνει τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ) –ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ  ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ)», στον κ. Τραχανά Παναγιώτη του Θεοδώρου, που βρίσκεται στην Τ.Κ Γραμμένου  του Δήμου Ζίτσας.

Αναρτήθηκε στις 01 Απρίλιος 2014 Περισσότερα »
Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ) –ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ) – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» στην κα. Μπούκα Ιουλιέττα του Κωνσταντίν Αρ. Απόφασης
14/2014

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής: Εγκρίνει τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ) –ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ  ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ)- ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ», στην κα. Μπούκα Ιουλιέττα του Κωνσταντίνου, που βρίσκεται στην Τ.Κ Ζωοδόχου  του Δήμου Ζίτσας.

Αναρτήθηκε στις 01 Απρίλιος 2014 Περισσότερα »
Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ) στην κα. Καραφέρη Νίκη του Δημητρίου στην Τ.Κ. Λιθίνου του Δήμου Ζίτσας. Αρ. Απόφασης
13/2014

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής: Εγκρίνει τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ)», στην κα. Καραφέρη Νίκη  του Δημητρίου, που βρίσκεται στην Τ.Κ Λιθίνου  του Δήμου Ζίτσας.

Αναρτήθηκε στις 01 Απρίλιος 2014 Περισσότερα »
Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ) –ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ) στην κα. Νικολάου Χριστίνα του Αναστασίου στην Τ.Κ. Ρ Αρ. Απόφασης
12/2014

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής: Εγκρίνει τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ) –ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ  ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ)», στην κα. Νικολάου Χριστίνα του Αναστασίου, που βρίσκεται στην Τ.Κ Ροδοτοπίου  του Δήμου Ζίτσας.

Αναρτήθηκε στις 01 Απρίλιος 2014 Περισσότερα »
Χαρακτηρισμός και αναγνώριση του δρόμου σύνδεσης των οικισμών Πολυλόφου – Λυκοστάνης ως κύριας Δημοτικής Οδού. Αρ. Απόφασης
11/2014

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής: Ομόφωνα αποδέχεται την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για τον χαρακτηρισμό του δρόμου ( τμήμα ΑΒ και τμήμα ΒΓ), ως ο κυριότερος και δημοτικός δρόμος σύνδεσης των δύο οικισμών και το παραπέμπει στο Δ.Σ για λήψη σχετικής απόφασης.

Αναρτήθηκε στις 01 Απρίλιος 2014 Περισσότερα »
Συζήτηση περί Μελέτης Χαρακτηρισμού Οικισμού Εκκλησοχωρίου ως παραδοσιακός Οικισμός. Αρ. Απόφασης
10/2014

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής: Ομόφωνα αποδέχεται την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, επί της προτάσεως χαρακτηρισμού του Εκκλησοχωρίου σε παραδοσιακό οικισμό και το παραπέμπει στο Δ.Σ για λήψη σχετικής απόφασης.

Αναρτήθηκε στις 01 Απρίλιος 2014 Περισσότερα »
Γνωμοδότηση περί της ένστασης τροποποίησης μηκοτομής Μ 103 Ρ.Σ Ελεούσας». Αρ. Απόφασης
09/2014

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής: Ομόφωνα αποδέχεται την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για την αναδιατύπωση της πρότασης τροποποίησης της  Μ 103 και το παραπέμπει στο Δ.Σ για λήψη σχετικής απόφασης.

Αναρτήθηκε στις 01 Απρίλιος 2014 Περισσότερα »
Γνωμοδότηση περί των ενστάσεων τροποποίησης στα Ο.Τ Γ58, Γ59, Γ59Α του Ρ.Σ Ελεούσας». Αρ. Απόφασης
08/2014

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής: Ομόφωνα αποδέχεται την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου , απορρίπτοντας  τις ενστάσεις  και την συνέχιση της διαδικασίας  και τo παραπέμπει στο Δ.Σ για λήψη σχετικής απόφασης.

Αναρτήθηκε στις 01 Απρίλιος 2014 Περισσότερα »
Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «Επιχείρηση μαζικής εστίασης και χώροι αναψυχής - Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος (Σνακ Μπάρ)- Επιχείρηση Αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών (Καφετέρια)», τ Αρ. Απόφασης
07/2014

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής:  Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με στερεοφωνικό μηχάνημα μικρής ισχύος ανάλογα με τον χώρο στο κατάστημα«Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και χώροι αναψυχής-Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος (Σνακ Μπάρ) – Επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο οινοπνευματωδών ποτών (Καφενείο) του Σελαχόγλου Δημητρίου του Σταύρου με αριθ. άδειας 2803/12-02-2014, που βρίσκεται στην Τ.Κ Ασφάκας, Δ.Ε Εκάλης Δήμου Ζίτσας.

Αναρτήθηκε στις 01 Απρίλιος 2014 Περισσότερα »

Ο καιρός στην περιοχή

5,98° Υγρασία: 100% Άνεμος: 0 χμ/ώ
Αποστολή Φωτογραφίας

Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής

Στο Δήμο λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής. Ενημερωθείτε σωστά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών σας εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφικής σας παραγωγής.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Έγγραφα

Οδηγός δημότη

Βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας. Χρήσιμα έγγραφα, πιστοποιητικά και οδηγοί χωρισμένα σε κατηγορίες ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Οικισμοί

Οικισμοί

Ανακαλύψτε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας και γνωρίστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, τα αξιοθεατα και τις δραστηριότητες στον καθένα από αυτούς.

Γνωρίστε τον »
Διαδραστικός Χάρτης

Διαδραστικός Χάρτης

Ανακαλύψτε όλα τα αξιοθέατα του Δήμου στο χάρτη και μάθετε πώς θα φτάσετε εκεί.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα