Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αναρτώνται και στη σελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στη σελίδα του ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ.

«Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Μεταφορά νερού στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων» Αρ. Απόφασης
26/2014

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής: Γνωμοδοτεί κατ΄ αρχήν θετικά επί του περιεχομένου της έκθεσης περιβαλλοντικής αξιολόγησης του θέματος και να ζητήσει να ερευνηθούν τα παρακάτω:

Αναρτήθηκε στις 24 Ιούνιος 2014 Περισσότερα »
Διατύπωση απόψεων σχετικά με το αίτημα της κας Τσάγγου Βασιλικής για εξαγορά ακινήτου στην Τ.Κ Κάτω Λαψίστας του Δήμου Ζίτσας Αρ. Απόφασης
25/2014

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφασίζει: Λόγω της σοβαρότητας του θέματος να παραπεμφθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης.

Αναρτήθηκε στις 24 Ιούνιος 2014 Περισσότερα »
Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και χώροι αναψυχής – Επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών – Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος», που βρίσκεται στην Τ.Κ. Βουνοπλαγι Αρ. Απόφασης
24/2014

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφασίζει:   Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων, ήτοι: στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος ανάλογα με τον χώρο ή μουσικών οργάνων, με βασική προϋπόθεση ότι η μέγιστη Α – ηχοστάθμη μέσα στο κατάστημα με την επωνυμία:

Αναρτήθηκε στις 24 Ιούνιος 2014 Περισσότερα »
Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ)» στην κα. Παπαδημητρίου Χριστίνα του Σπυρίδωνα στην Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς του Δήμου Ζίτσας. Αρ. Απόφασης
23/2014

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής: Εγκρίνει τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ)», στην κα. Παπαδημητρίου Χριστίνα του Σπυρίδωνα, που βρίσκεται στην Τ.Κ Βουνοπλαγιάς του Δήμου Ζίτσας.

Αναρτήθηκε στις 15 Μάιος 2014 Περισσότερα »
Aίτηση κ. Μάντζιου Ελευθερίου του Ευαγγέλου για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου (πλατεία) για το έτος 2014 στο κατάστημά Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» στην Τ.Κ Καρίτσας του Δήμου Ζίτσας. Αρ. Απόφασης
22/2014

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής: Εγκρίνει την χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου (πλατεία) εκτάσεως 30 τ.μ. σύμφωνα με το αριθ 1/2014 πρακτικό της Τ.Κ Καρίτσας του Δήμου Ζίτσας έμπροσθεν του καταστήματος «Καφενείο-Οβελιστήριο», που λειτουργεί  στην Τ.Κ Καρίτσας  του Δήμου Ζίτσας. στον κ. Μάντζιο Ελευθέριο  του Ευαγγέλου.

Αναρτήθηκε στις 15 Μάιος 2014 Περισσότερα »
Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής οικ. έτους 2013. Αρ. Απόφασης
21/2014

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής: Α. Συντάσσει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων του οικ. έτους 2013 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αναφέρει αναλυτικά τις αποφάσεις που ελήφθησαν και είναι: 1.-Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την διετία 2013-2014.

Αναρτήθηκε στις 15 Μάιος 2014 Περισσότερα »
Χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου στον Καρύδη Γεώργιο του Θεοφίλου στην Τ.Κ. Πολυδώρου του Δήμου Ζίτσας. Αρ. Απόφασης
20/2014

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής: Εγκρίνει στον κ. Καρύδη Γεώργιο του Θεοφίλου τη χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου έκτασης 10 τ.μ. έμπροσθεν του καταστήματος «Καφενείο-Παντοπωλείο», που πρόκειται να λειτουργήσει  στην Τ.Κ Πολυδώρου  του Δήμου Ζίτσας.

Αναρτήθηκε στις 15 Μάιος 2014 Περισσότερα »
Χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου στην Ντέλη Σοφία του Χρήστου στην Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς του Δήμου Ζίτσας. Αρ. Απόφασης
19/2014

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής: Την επανεξέταση της αίτησης της κας. Ντέλη Σοφίας του Χρήστου για  χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν του καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ) –ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ( ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ)», που λειτουργεί στην Τ.Κ Βουνοπλαγιάς του Δήμου Ζίτσας λόγω επιστροφής των δικαιολογητικών από το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων.

Αναρτήθηκε στις 15 Μάιος 2014 Περισσότερα »
Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ) –ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ)» στην κα. Μπέχλη Αλεξάνδρα του Στεφάνου στην Τ.Κ. Περά Αρ. Απόφασης
18/2014

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής: Εγκρίνει τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ) –ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ  ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ)», στην κα. Μπέχλη Αλεξάνδρα του Στεφάνου, που βρίσκεται στην Τ.Κ Περάτης του Δήμου Ζίτσας.

Αναρτήθηκε στις 15 Μάιος 2014 Περισσότερα »
Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, εγκατεστημένης ισχύος 990 KW η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στο Ο.Τ. 6Γ της ΒΙΠΕ Ιωαννίνων», φορέας πραγματοποίη Αρ. Απόφασης
17/2014

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής: Γνωμοδοτεί αρνητικά επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργoυ : «Μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, εγκατεστημένης ισχύος 990 KW η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στο Ο.Τ. 6Γ της ΒΙΠΕ Ιωαννίνων», φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του οποίου είναι η εταιρεία:«ΕΝΒΙΚΕΑΡ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠ0ΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» με δ.τ. «ΕΝΒΙΚΕΑΡ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.» και το παραπέμπει στο Δ.Σ για λήψη σχετικής απόφασης.

Αναρτήθηκε στις 15 Μάιος 2014 Περισσότερα »

Ο καιρός στην περιοχή

8,98° Υγρασία: 93% Άνεμος: 0 χμ/ώ
Αποστολή Φωτογραφίας

Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής

Στο Δήμο λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής. Ενημερωθείτε σωστά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών σας εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφικής σας παραγωγής.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Έγγραφα

Οδηγός δημότη

Βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας. Χρήσιμα έγγραφα, πιστοποιητικά και οδηγοί χωρισμένα σε κατηγορίες ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Οικισμοί

Οικισμοί

Ανακαλύψτε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας και γνωρίστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, τα αξιοθεατα και τις δραστηριότητες στον καθένα από αυτούς.

Γνωρίστε τον »
Διαδραστικός Χάρτης

Διαδραστικός Χάρτης

Ανακαλύψτε όλα τα αξιοθέατα του Δήμου στο χάρτη και μάθετε πώς θα φτάσετε εκεί.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα