Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αναρτώνται και στη σελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στη σελίδα του ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ.

Εισήγηση για μεταφορά νεκροταφείου Τ.Κ Πετσαλίου Δήμου Ζίτσας Αρ. Απόφασης
03/2015

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την μεταφορά του Νεκροταφείου της Τ.Κ Πετσαλίου του Δήμου Ζίτσας σε άλλη τοποθεσία για τους εξής λόγους: Υπερκορεσμός λόγω μερικής χωρητικότητας. Σοβαροί λόγοι Υγιεινής. Έλλειψη στοιχειωδών υποδομών για την λειτουργία ενός σύγχρονου Νεκροταφείου.

Αναρτήθηκε στις 16 Φεβρουάριος 2015 Περισσότερα »
Τροποποίηση της υπ΄ αριθ 49/2011 Α.Δ.Σ με θέμα: «Έγκριση προσωρινής κανονιστικής απόφασης για τήρηση της Καθαριότητας του Δήμου Ζίτσας Αρ. Απόφασης
02/2015

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προτείνει την τροποποίηση του σκέλους (γ.) του άρθρου 25 της υπ’ αριθ. 49/2011 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αναφέρεται στους κάδους προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, ως εξής: «Η Επιτροπή της Υπηρεσίας Καθαριότητας, η οποία θα συγκροτείται με Απόφαση Δημάρχου, θα είναι πενταμελής και θα απαρτίζεται από τους: 1) Αντιδήμαρχο επί θεμάτων Υγείας, 2) Αντιδήμαρχο καθαριότητας του Δήμου, 3) Αντιδήμαρχο επί θεμάτων περιβάλλοντος του Δήμου και 4) Δύο (2) μέλη που προτείνονται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, τα ...

Αναρτήθηκε στις 16 Φεβρουάριος 2015 Περισσότερα »
Ανάκληση και χορήγηση νέας προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ) στον κ. Νούση Ευάγγελο του Ιωάννη στην Τ.Κ Πολυλόφου του Δήμου Ζίτσας Αρ. Απόφασης
01/2015

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής: A) Ανακαλεί την χορηγηθείσα με αριθ. απόφ. 29/2014 προέγκριση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ζίτσας λόγω παρέλευσης ως άπρακτου του χρονικού ορίου των πέντε μηνών που ορίζεται για την κατάθεση όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται. Β) Εγκρίνει τη χορήγηση νέας προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ)», στον κ. Νούση Ευάγγελο του Ιωάννη, που βρίσκεται στην Τ.Κ Πολυλόφου του  Δήμου Ζίτσας. Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργ...

Αναρτήθηκε στις 16 Φεβρουάριος 2015 Περισσότερα »
Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων&Ποτών «ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ(Οπωροπωλείο – Παντοπωλείο –Κατάστημα διάθεσης προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκομίας–πρατήριο άρτου)», στην Μπλάτζου Ευγενία Αρ. Απόφασης
52/2014

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εγκρίνει τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών με την επωνυμία: « ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ (Οπωροπωλείο – Παντοπωλείο - Κατάστημα διάθεσης προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκομίας – πρατήριο άρτου)», στην κα. Μπλάτζου Ευγενία του Βασιλείου, που βρίσκεται στην Τ.Κ Πετσαλίου  του Δήμου Ζίτσας. Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο Δήμο, εντός τριών μηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης, με δυνατότητα παράτασης ...

Αναρτήθηκε στις 18 Δεκέμβριος 2014 Περισσότερα »
Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών « Κρεοπωλείο-Πρατήριο κατεψυγμένων προϊόντων -Κατάστημα διάθεσης προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκομίας», στην Εταιρεία Φ.& Μ. Μάνθος ΟΕ Αρ. Απόφασης
51/2014

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εγκρίνει τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος  Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών με την επωνυμία: « Κρεοπωλείο- Πρατήριο Κατεψυγμένων προϊόντων – Κατάστημα διάθεσης προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκομίας», στην Εταιρεία Φ. & Μ. Μάνθος Ο.Ε, που βρίσκεται στην Τ.Κ Ροδοτοπίου  του Δήμου Ζίτσας. Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο Δήμο, εντός τριών μηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης, με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη ...

Αναρτήθηκε στις 18 Δεκέμβριος 2014 Περισσότερα »
Χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου στον κ. Παπαδόπουλο Κων/νο του Δημητρίου στην Τ.Κ. Πετραλώνων του Δήμου Ζίτσας Αρ. Απόφασης
50/2014

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εγκρίνει στον κ. Παπαδόπουλο Κων/νο του Δημητρίου τη χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου έκτασης 16 τ.μ. έμπροσθεν του καταστήματος «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ », που λειτουργεί  στην Τ.Κ Πετραλώνων  του Δήμου Ζίτσας.

Αναρτήθηκε στις 18 Δεκέμβριος 2014 Περισσότερα »
Aνάκληση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω λήξης χρονικής προθεσμίας της κας. Κώτση Ευσταθίας του Ιωάννη στην Τ.Κ Γιουργάνιστας , Δ.Ε Μολοσσών Δήμου Ζίτσας Αρ. Απόφασης
49/2014

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ανακαλεί δυνάμει της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/09.12.2013 τεύχος Β΄) την αρ. 23/2012 απόφαση της Ε.Π.Ζ του Δήμου Ζίτσας με την οποία χορηγήθηκε προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία: « ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ» στην κα. Κώτση Ευσταθία του Ιωάννη  στην Τ.Κ Γιουργάνιστας, Δ.Ε Μολοσσών του Δήμου Ζίτσας.

Αναρτήθηκε στις 18 Δεκέμβριος 2014 Περισσότερα »
Εισήγηση για λειτουργία Λαϊκής Αγοράς στη θέση Βοϊδολίβαδο (Πράσινη Γωνιά) Τ.Κ Βουνοπλαγιάς Δήμου Ζίτσας Αρ. Απόφασης
48/2014

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λειτουργία λαϊκής αγοράς, στην θέση Βοϊδολίβαδο (Πράσινη Γωνιά) Τ.Κ Βουνοπλαγιάς Δήμου Ζίτσας.

Αναρτήθηκε στις 18 Δεκέμβριος 2014 Περισσότερα »
Απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων Αρ. Απόφασης
47/2014

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφάσισε την απομάκρυνση των εγκαταλειμμένων  οχημάτων που βρίσκονται στον Δήμο Ζίτσας σε προθεσμίες που αναφέρονται στην εισήγηση του Προέδρου.

Αναρτήθηκε στις 12 Νοέμβριος 2014 Περισσότερα »
Εισήγηση για έγκριση υψομετρικής μελέτης οδών περιμετρικά του Ο.Τ 43 του σχεδίου επέκτασης συνοικισμού – διανομής 1993 του νέου οικισμού «Καρυές» του Υπουργείου Γεωργίας Αρ. Απόφασης
46/2014

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της υψομετρικής μελέτης των οδών Τ2-Κ4, Τ2-09, Τ2-10, περιμετρικά του Ο.Τ.43 του σχεδίου επέκτασης συνοικισμού - Διανομής 1993 του Ν. Οικισμού «Καρυές» του Υπουργείου Γεωργίας, με την παρατήρηση ότι το τμήμα Κ2-Κ3 της υψομετρικής μελέτης Τ2-Κ4, προτείνεται να έχει, λόγω έντονων κλίσεων του εδάφους, κλίση ερυθράς 28,87%, κλίση η οποία είναι κατά πολύ μεγαλύτερη της μέγιστης επιτρεπόμενης 20% βάσει των προδιαγραφών. Για το εν λόγω τμήμα απαιτείται ειδική μελέτη διαμόρφωσης.

Αναρτήθηκε στις 12 Νοέμβριος 2014 Περισσότερα »

Ο καιρός στην περιοχή

5,98° Υγρασία: 100% Άνεμος: 0 χμ/ώ
Αποστολή Φωτογραφίας

Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής

Στο Δήμο λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής. Ενημερωθείτε σωστά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών σας εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφικής σας παραγωγής.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Έγγραφα

Οδηγός δημότη

Βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας. Χρήσιμα έγγραφα, πιστοποιητικά και οδηγοί χωρισμένα σε κατηγορίες ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Οικισμοί

Οικισμοί

Ανακαλύψτε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας και γνωρίστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, τα αξιοθεατα και τις δραστηριότητες στον καθένα από αυτούς.

Γνωρίστε τον »
Διαδραστικός Χάρτης

Διαδραστικός Χάρτης

Ανακαλύψτε όλα τα αξιοθέατα του Δήμου στο χάρτη και μάθετε πώς θα φτάσετε εκεί.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα