Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αναρτώνται και στη σελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στη σελίδα του ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ.

Εισήγηση για τροποποίηση της υπ΄ αριθ 11/2014 απόφασης Ε.Π.Ζ με θέμα: «Χαρακτηρισμός και αναγνώριση του δρόμου σύνδεσης των οικισμών Πολυλόφου-Λυκοστάνης ως κύριας Δημοτικής Οδού Αρ. Απόφασης
45/2014

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τροποποιεί την υπ΄αριθ 11/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  του Δήμου Ζίτσας με θέμα: « Χαρακτηρισμός και αναγνώριση της οδού σύνδεσης μεταξύ των οικισμών Πολυλόφου & Λυκοστάνης ως «Κύρια Δημοτική Οδού»   σε   Αναγνώριση ως Δημοτικής της μοναδικής οδού που συνδέει τους οικισμούς Πολυλόφου & Λυκοστάνης, όπως αυτή αποτυπώνεται στο επισυναπτόμενο διάγραμμα ΓΥΣ κλίμακας 1:5000, τα οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγηση και το παραπέμπει στο Δ.Σ για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Αναρτήθηκε στις 12 Νοέμβριος 2014 Περισσότερα »
Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, « ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ», στον κ. Χήτο Δημήτριο του Ιωάννη στην Τ.Κ Μεταμόρφωσης Αρ. Απόφασης
44/2014

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εγκρίνει τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ», στον κ. Χήτο Δημήτριο του Ιωάννη, που βρίσκεται στην Τ.Κ Μεταμόρφωσης  του Δήμου Ζίτσας.    Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο Δήμο, εντός τριών μηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης, με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες κατόπιν αίτησης – γνωστοποίησης στο Δήμο, όλα τα δικαιολογητικά π...

Αναρτήθηκε στις 12 Νοέμβριος 2014 Περισσότερα »
Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου ΜΠΕ για το έργο «Εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών και την εγκατάσταση μονάδας Α.Ε.Κ.Κ, στη θέση «Εικόνες-Πουρνάρι», της Τ.Κ Αναργύρων, Δ.Ε Πασσαρώνος Δήμου Ζίτσας, Αρ. Απόφασης
43/2014

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής:  Γνωμοδοτεί θετικά επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: « Εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών και την εγκατάσταση μονάδας Α.Ε.Κ.Κ, στη θέση « Εικόνες-Πουρνάρι», της Τ.Κ Αναργύρων, Δ.Ε Πασσαρώνος, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε Ιωαννίνων», φορέας πραγματοποίησης του οποίου είναι η εταιρεία: « ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε». με την επιφύλαξη την αποκατάσταση του χώρου και το παραπέμπει στο Δ.Σ για λήψη σχετικής απόφασης.

Αναρτήθηκε στις 24 Οκτώβριος 2014 Περισσότερα »
Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το χρονικό διάστημα έως 5 Μαρτίου 2017 Αρ. Απόφασης
42/2014

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής:   Εκλέγει αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το χρονικό διάστημα έως 05-03-2017 τον κ.  Λεοντίου Κωνσταντίνο του Ιωάννη, ο οποίος συγκέντρωσε 7 ψήφους.

Αναρτήθηκε στις 24 Οκτώβριος 2014 Περισσότερα »
«Ανάκληση και χορήγηση νέας προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ) –ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ) Αρ. Απόφασης
41/2014

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής: A) Ανακαλεί την χορηγηθείσα με την απόφ 06/2014 προέγκριση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ζίτσας λόγω παρέλευσης ως άπρακτου του χρονικού ορίου των πέντε μηνών που ορίζεται για την κατάθεση όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται.

Αναρτήθηκε στις 20 Αύγουστος 2014 Περισσότερα »
Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος (οβελιστήριο) Επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών (Καφενείο)» Αρ. Απόφασης
40/2014

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφασίζει: Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος ανάλογα με τον χώρο, με βασική προϋπόθεση ότι η μέγιστη ηχοστάθμη να μην υπερβαίνει τα 80 DB μέσα στο κατάστημά με την επωνυμία «Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος (οβελιστήριο) Επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών (Καφενείο)» του Τραχανά Παναγιώτη του Θεοδώρου

Αναρτήθηκε στις 20 Αύγουστος 2014 Περισσότερα »
Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ», του κ. Παπαθεοδώρου Θεόδωρου του Αθανασίου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς Δ.Ε. Πασσαρώνος Δήμου Ζίτσας». Αρ. Απόφασης
39/2014

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής: Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με στερεοφωνικό μηχάνημα μικρής ισχύος ανάλογα με τον χώρο & τρία (3) μουσικά όργανα χωρίς ενισχυτή και μεγάφωνο, με βασική προϋπόθεση ότι η μέγιστη ηχοστάθμη να μην υπερβαίνει τα 80 DB (Α) μέσα στο κατάστημά με την επωνυμία «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» του Παπαθεοδώρου Θεόδωρου του Αθανασίου με αριθ. άδειας 10483/06-12-2006, που βρίσκεται στην Τ.Κ Βουνοπλαγιάς , Δ.Ε Πασσαρώνος Δήμου Ζίτσας. Η μουσική θα λειτουργεί κατά τις ώρες 7:30 μέχρι 15:30 και 17:30 μέχρι 22:00 τη χειμερινή περίοδο...

Αναρτήθηκε στις 31 Ιούλιος 2014 Περισσότερα »
Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ( ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ) Αρ. Απόφασης
38/2014

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής:  Εγκρίνει τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ)», στον κ. Δάμο Θεόδωρο του Θεοδώρου, που βρίσκεται στην Τ.Κ Αγίου Ιωάννη  του Δήμου Ζίτσας.

Αναρτήθηκε στις 23 Ιούλιος 2014 Περισσότερα »
Aνάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω λήξης χρονικής προθεσμίας αποφάσεων προεγκρίσεων Αρ. Απόφασης
37/2014

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής: Ανακαλεί δυνάμει της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/09.12.2013 τεύχος Β΄):   1. Την αρ. 44/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ζίτσας με την οποία χορηγήθηκε προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «Υπηρεσίες Αποθήκευσης & προϊόντων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Αναρτήθηκε στις 23 Ιούλιος 2014 Περισσότερα »
Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τροποποίηση της αρ. 17826/1452/31-05-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΤΖΟΡΙΓ-6) απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Η –Δ.Μ-περί έγκρισης περιβαλλοντικών όρων υφιστάμενης βιομηχανίας παραγωγής & αποθήκευση Αρ. Απόφασης
36/2014

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής: Γνωμοδοτεί θετικά ως προς την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Τροποποίηση της  Απόφασης  Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)  της υφιστάμενης βιομηχανίας παραγωγής και αποθήκευσης πλαστικών φιαλών & αποθήκευσης εμφιαλωμένου νερού και αναψυκτικών, εγκαταστημένη και λειτουργούσα στη ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας της οποίας είναι η εταιρεία: "ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε."

Αναρτήθηκε στις 23 Ιούλιος 2014 Περισσότερα »

Ο καιρός στην περιοχή

10,98° Υγρασία: 81% Άνεμος: 1,51 χμ/ώ
Αποστολή Φωτογραφίας

Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής

Στο Δήμο λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής. Ενημερωθείτε σωστά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών σας εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφικής σας παραγωγής.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Έγγραφα

Οδηγός δημότη

Βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας. Χρήσιμα έγγραφα, πιστοποιητικά και οδηγοί χωρισμένα σε κατηγορίες ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Οικισμοί

Οικισμοί

Ανακαλύψτε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας και γνωρίστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, τα αξιοθεατα και τις δραστηριότητες στον καθένα από αυτούς.

Γνωρίστε τον »
Διαδραστικός Χάρτης

Διαδραστικός Χάρτης

Ανακαλύψτε όλα τα αξιοθέατα του Δήμου στο χάρτη και μάθετε πώς θα φτάσετε εκεί.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα