Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Δημοπρατήσεις - Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Αναρτήθηκε στις 10 Μάρτιος 2014 Περισσότερα »
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση ενός δημοτικού ακινήτου «Ισόγειο Κατάστημα» εμβαδού 146,50 τ.μ. με αύλειο χώρο  50,00 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Τ.Κ. Ζωοδόχου [Δ.Ε. Πασσαρώνος], για την λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

Αναρτήθηκε στις 18 Φεβρουάριος 2014 Περισσότερα »
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση ενός δημοτικού ακινήτου «Ισόγειο Κατάστημα» εμβαδού 116,00 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Τ.Κ. Γραμμένου [Δ.Ε. Πασσαρώνος], για την λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

Αναρτήθηκε στις 18 Φεβρουάριος 2014 Περισσότερα »
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης 24.381 τ.μ. στη θέση «ΑΧΜΕΤΙ» της Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη [Δ.Ε. Πασσαρώνος] Δήμου Ζίτσας, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς [250,00 €] διακόσια πενήντα ευρώ ετησίως και για χρονικό διάστημα τεσσάρων [4] ετών.

Αναρτήθηκε στις 10 Ιανουάριος 2014 Περισσότερα »
Επαναληπτικό Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων-γάλακτος για το Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα

Ο Δήμαρχος ΖΙΤΣΑΣ νομού Ιωαννίνων, Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Επαναληπτικό Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις: με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ» Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι  18.163,32€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.A. 23%.

Αναρτήθηκε στις 07 Ιανουάριος 2014 Περισσότερα »
Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών υγιεινής – καθαριότητας και ευπρεπισμού για το Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα Αρ. Απόφασης
23297

Ο Δήμαρχος ΖΙΤΣΑΣ νομού Ιωαννίνων, Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ» Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι  52.099,60  € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.A. 23%.

Αναρτήθηκε στις 12 Δεκέμβριος 2013 Περισσότερα »
Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ύδρευσης- υδραυλικών υλικών συντήρησης & επισκευής σε κτίρια- υδρόμετρα 16-12-13

  Ο Δήμαρχος ΖΙΤΣΑΣ νομού Ιωαννίνων, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ - ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ του ΔΗΜΟΥ»   Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Διεύθυνση: Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδη Ελεούσα ΙωάννιναΤ.Κ. 45445 στις 16 Δεκεμβρίου  2013 ημέρα Δευτέρα, ώρα 11:00 π.μ  (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών) ενώπιον ...

Αναρτήθηκε στις 04 Δεκέμβριος 2013 Περισσότερα »
(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων-γάλακτος για το Δ.Ζίτσας και τα Νομικά του Πρόσωπα συνολικού προϋπολογισμού 133.417,91€ με το ΦΠΑ στις 20-12-13

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Νομού ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρύσσει Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες οικονομικές προσφορές ,σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ(Υπ.Απόφαση 11389/93) με κριτήριο κατακύρωσης  τη χαμηλότερη τιμή , για την προμήθεια των αγαθών όπως περιγράφονται στην μελέτη 3/2013 ¨Προμήθεια τροφίμων-γάλακτος για το Δ.Ζίτσας και τα Νομικά του Πρόσωπα¨ συνολικού προϋπολογισμού 133.417,91€ με το ΦΠΑ.   Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στο Δημοτικό κατάστημα την 20η Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.(Σε περίπτωση απεργίας ή ανωτέ...

Αναρτήθηκε στις 04 Δεκέμβριος 2013 Περισσότερα »
Διαγωνισμός για την προμήθεια σκυροδέματος C16/20 στις 13-12-2013

Ο Δήμαρχος ΖΙΤΣΑΣ, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή  σε ευρώ, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΙΤΣΑΣ», προϋπολογισμού 30.000,00 €, Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Διεύθυνση: Λ.Ελευθερίας και Ευκλείδη  Ελεούσα Ιωάννινα Τ.Κ. 45 445 στις    13 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Παρασκευή ώρα 11:00 π.μ Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Αναρτήθηκε στις 04 Δεκέμβριος 2013 Περισσότερα »
Διαγωνισμός για την προμήθεια οικοδομικών υλικών & τσιμεντοσωλήνων στις 10-12-2013

Ο Δήμαρχος ΖΙΤΣΑΣ, Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΙΤΣΑΣ», προϋπολογισμού 70.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. 2.  Τόπος – Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Διεύθυνση: Λασκαρίνας 3Α Ελεούσα Ιωάννινα Τ.Κ. 45 445 στις 11 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Τετάρτη, ώρα 11:00 π.μ Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερ...

Αναρτήθηκε στις 04 Δεκέμβριος 2013 Περισσότερα »

Ο καιρός στην περιοχή

23,98° Υγρασία: 64% Άνεμος: 0 χμ/ώ
Αποστολή Φωτογραφίας

Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής

Στο Δήμο λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής. Ενημερωθείτε σωστά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών σας εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφικής σας παραγωγής.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Έγγραφα

Οδηγός δημότη

Βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας. Χρήσιμα έγγραφα, πιστοποιητικά και οδηγοί χωρισμένα σε κατηγορίες ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Οικισμοί

Οικισμοί

Ανακαλύψτε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας και γνωρίστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, τα αξιοθεατα και τις δραστηριότητες στον καθένα από αυτούς.

Γνωρίστε τον »
Διαδραστικός Χάρτης

Διαδραστικός Χάρτης

Ανακαλύψτε όλα τα αξιοθέατα του Δήμου στο χάρτη και μάθετε πώς θα φτάσετε εκεί.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα