Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Δημοπρατήσεις - Διαγωνισμοί

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

Ο Δήμαρχος ΖΙΤΣΑΣ, Προκηρύσσει:1. Πρόχειρο επαναληπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τηχαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔήμουΖΙΤΣΑΣ», προϋπολογισμού 40.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Αναρτήθηκε στις 07 Ιούλιος 2014 Περισσότερα »
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Εκτίθεται σε επαναληπτική φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης 24.381 τ.μ. στη θέση «ΑΧΜΕΤΙ» της Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη [Δ.Ε. Πασσαρώνος] Δήμου Ζίτσας, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς [250,00 €] διακόσια πενήντα ευρώ ετησίως και για χρονικό διάστημα τεσσάρων [4] ετών.

Αναρτήθηκε στις 27 Ιούνιος 2014 Περισσότερα »
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

   Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση   δημοτικής έκτασης τεσσάρων στρεμμάτων  στη θέση «Τζούκα» Τ.Κ. Ραδοβιζίου, για σταβλική εγκατάσταση, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 20,00 € ετησίως.

Αναρτήθηκε στις 27 Ιούνιος 2014 Περισσότερα »
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

       Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση  δημοτικής έκτασης τεσσάρων στρεμμάτων  στη θέση «Σιούρια» Τ.Κ. Ασφάκας, για χρήσεις που επιτρέπονται από το εγκεκριμένο ΣΧΟΟΑΠ Εκάλης στην συγκεκριμένη περιοχή, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς: 100,00 € (εκατό  ευρώ) ετησίως για ολόκληρο το ακίνητο και για χρονικό διάστημα οκτώ [8] ετών, με δικαίωμα παράτασης με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής αιτήσεως του μισθωτή.

Αναρτήθηκε στις 16 Μάιος 2014 Περισσότερα »
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για το ΚΑΠΗ Ελεούσας του Ν.Π.Δ.Δ Δ. Ζίτσας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ν.Π.Δ.Δ Δ. Ζίτσας    Προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί από το ΚΑΠΗ Ελεούσας. Το μίσθιο πρέπει να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο, να είναι ισόγειο, να έχει έκταση από 100 έως 150 τετραγωνικά μέτρα, να διαθέτει πλήρες σύστημα θέρμανσης-ψύξης, μόνωση, όπως και σύστημα πυρόσβεσης και πιστοποιητικό πυρασφάλειας, να έχει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στον “Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων”

Αναρτήθηκε στις 30 Απρίλιος 2014 Περισσότερα »
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ  Ο ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ Προϋπολογισμού 55.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (ΚΔΕ) και

Αναρτήθηκε στις 11 Απρίλιος 2014 Περισσότερα »
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση  περισσεύματος βοσκής στην Τ.Κ. Εκκλησοχωρίου Δήμου Ζίτσας, εμβαδού 3.130 στρέμματα, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς: 1.565,00 €, για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-05-2015.       Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας [Λ. Ελευθερίας & Ευκλείδη - Ελεούσα] στις  - 28 - του μήνα Απριλίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα  και από ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών.

Αναρτήθηκε στις 10 Απρίλιος 2014 Περισσότερα »
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

     Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση ενός  ισόγειου δημοτικού ακινήτου εμβαδού 72,34 τ.μ., το οποίο βρίσκεται Κεντρική πλατεία Τ.Κ. Λιγοψάς, για τη λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς: 70,00 € (εβδομήντα ευρώ) μηνιαίως και για χρονικό διάστημα τριών [3] ετών, με δικαίωμα παράτασης σύμφωνα με το Νόμο.

Αναρτήθηκε στις 10 Απρίλιος 2014 Περισσότερα »
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

          «Συλλογή και Mεταφορά Στερεών Αποβλήτων των Δ.Ε. Εκάλης –Ευρυμενών – Ζίτσας & Μολοσσών και Ανακυκλώσιμων Υλικών του Δήμου Ζίτσας»Ο Δήμαρχος Ζίτσας προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο, διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένεςπροσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για τις υπηρεσίες αποκομιδής των απορριμμάτων Δ.Ε. του Δήμου Ζίτσας, την εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης και την πλύση κάδων σύμφωνα με το ΠΔ 28/80, ΠΔ 60/2007 και τον Ν.3463/2006, με τίτλο: «Συλλογή και Mετα...

Αναρτήθηκε στις 10 Απρίλιος 2014 Περισσότερα »
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Ζίτσας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ» του Δήμου Ζίτσας, με προϋπολογισμό 149.500,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.). Το έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) Χωματουργικά, β) Οδοστρωσία γ) Ασφαλτικά με Προϋπολογισμό 119.625,02€ (Δαπάνη Εργασιών, ΓΕ&ΟΕ και Απρόβλεπτα)

Αναρτήθηκε στις 09 Απρίλιος 2014 Περισσότερα »

Ο καιρός στην περιοχή

28,98° Υγρασία: 47% Άνεμος: 1,03 χμ/ώ
Αποστολή Φωτογραφίας

Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής

Στο Δήμο λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής. Ενημερωθείτε σωστά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών σας εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφικής σας παραγωγής.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Έγγραφα

Οδηγός δημότη

Βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας. Χρήσιμα έγγραφα, πιστοποιητικά και οδηγοί χωρισμένα σε κατηγορίες ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Οικισμοί

Οικισμοί

Ανακαλύψτε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας και γνωρίστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, τα αξιοθεατα και τις δραστηριότητες στον καθένα από αυτούς.

Γνωρίστε τον »
Διαδραστικός Χάρτης

Διαδραστικός Χάρτης

Ανακαλύψτε όλα τα αξιοθέατα του Δήμου στο χάρτη και μάθετε πώς θα φτάσετε εκεί.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα