Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Διαβάστε τις πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

ΙΑπευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Προστασία οικισμού από το Ζαλογγοπόταμο της Τ.Κ. Βροσίνας»– Διάθεση πίστωσης ποσού 7.200,00€ Αρ. Απόφασης
282/2015

Η Οικονομική Επιτροπή αναθέτει την εκτέλεση του έργου: «Προστασία οικισμού από τοΖαλογγοπόταμο της Τ.Κ. Βροσίνας» προϋπολογισμού δαπάνης 7.200,00€ με ΦΠΑ στον κ.Κόντη Πέτρο του Αθανασίου,Εμπειροτέχνη,εγγεγραμμένο στα Μητρώα της Ν.Α. Θεσπρωτίας με αριθ. Μητρώου -113- & ΑΦΜ 108950918 ΔΟΥ ΗγουμενίτσαςΟι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική περιγραφή.Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν έντεχνα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και τις διατάξεις του Ν.1418/84 «Δημόσια Έρ...

Αναρτήθηκε στις 15 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης κατά μήκος δημοτικής οδού στην Τ.Κ. Λιγοψάς»– Διάθεση πίστωσης ποσού 6.700,00€ Αρ. Απόφασης
281/2015

Η Οικονομική Επιτροπή αναθέτει την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης κατά μήκος δημοτικής οδού στην Τ.Κ. Λιγοψάς» προϋπολογισμού δαπάνης6.700,00€ με ΦΠΑ στον κ.Κάτσενο Παναγιώτη-Εργοδηγό ΕΔΕ-Ασπράγγελοι Ιωαννίνων -ΑΦΜ 032921004 ΔΟΥ Ιωαννίνων, εγγεγραμμένο στα Μητρώα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου με αριθ.Μητρώου -410-,ο οποίος πρόσφερε έκπτωση 15% επί των τιμών του προϋπολ. της τεχνικής περιγραφής του έργου.Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική περιγραφή.Όλες οι εργασίε...

Αναρτήθηκε στις 15 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού στη θέση ΒΑΡΚΟ της Τ.Κ. Βαγενητίου» - Διάθεση πίστωσης ποσού 12.600,00€ Αρ. Απόφασης
280/2015

Η Οικονομική Επιτροπή αναθέτει την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού στη θέση ΒΑΡΚΟ της Τ.Κ. Βαγενητίου», προϋπολογισμού 12.600,00€ με ΦΠΑ, στον κ.Κάτσενο Παναγιώτη-Εργοδηγός ΕΔΕ-Ασπράγγελοι Ιωαννίνων ΑΦΜ 032921004 ΔΟΥ Ιωαννίνων,εγγεγραμμένο στα Μητρώα της Περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου με Αριθ.Μητρώου -410- ο οποίος πρόσφερε έκπτωση 21% επί των τιμών του προϋπολ. της μελέτης του έργου.Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την συνημμένη αριθ.19/2015 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για...

Αναρτήθηκε στις 15 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Μερική αντικατάσταση στέγης,του αγροτικού ιατρείου της Τ.Κ. Βροσίνας του Δ.Ζίτσας»– Διάθεση πίστωσης ποσού 3.750,00€ Αρ. Απόφασης
279/2015

Η Οικονομική Επιτροπή αναθέτει την εκτέλεση του έργου: «Μερική αντικατάσταση στέγης, του αγροτικού ιατρείου της Τ.Κ. Βροσίνας του Δ.Ζίτσας» προϋπολογισμού δαπάνης 3.750,00 € με ΦΠΑ στον κ.Κάτσενο Παναγιώτη-Εργοδηγό ΕΔΕ- Ασπράγγελοι Ιωαννίνων -ΑΦΜ 032921004 ΔΟΥ Ιωαννίνων, εγγεγραμμένο στα Μητρώα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου με αριθ.Μητρώου -410-, ο οποίος πρόσφερε έκπτωση 15% επί των τιμών του προϋπολ. της τεχνικής περιγραφής του έργου.Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική περιγραφή.Όλες ο...

Αναρτήθηκε στις 15 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή φρεατίου, αντικατάσταση σωληνώσεων και εργασίες καθαρισμού υδάτινης πηγής στην Τ.Κ. Δεσποτικού»– Διάθεση πίστωσης ποσού 5.350,00€ Αρ. Απόφασης
278/2015

Η Οικονομική Επιτροπή αναθέτει την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή φρεατίου, αντικατάσταση σωληνώσεων και εργασίες καθαρισμού υδάτινης πηγής στην Τ.Κ. Δεσποτικού» προϋπολογισμού δαπάνης 5.350,00 € με ΦΠΑ στον κ.Γκόντρα Αγγελου-Εργολάβου Δημοσίων Εργων-Μαυρογιάννη 17-Ιωάννινα -ΑΦΜ 121543557 ΔΟΥ Ιωαννίνων, εγγεγραμμένο στα Μητρώα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου με αριθ.Μητρώου -584-,ο οποίος πρόσφερε έκπτωση 12% επί των τιμών του προϋπολ. της τεχνικής περιγραφής του έργου.Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την συ...

Αναρτήθηκε στις 15 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Τοίχος αντιστήριξης και τσιμεντόστρωση επι της οδού Ναπ.Ζέρβα στην Δ.Κ. Ελεούσας του Δ.Ζίτσας»– Διάθεση πίστωσης ποσού 5.350,00€ Αρ. Απόφασης
277/2015

Η Οικονομική Επιτροπή αναθέτει την εκτέλεση του έργου: «Τοίχος αντιστήριξης και τσιμεντόστρωση επι της οδού Ναπ.Ζέρβα στην Δ.Κ. Ελεούσας του Δ.Ζίτσας» προϋπολογισμού δαπάνης 5.350,00 € με ΦΠΑ στον κ.Κάτσενο Παναγιώτη- Εργοδηγό ΕΔΕ-Ασπράγγελοι Ιωαννίνων -ΑΦΜ 032921004 ΔΟΥ Ιωαννίνων, εγγεγραμμένο στα Μητρώα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου με αριθ.Μητρώου -410-,ο οποίος πρόσφερε έκπτωση 10% επί των τιμών του προϋπολ. της τεχνικής περιγραφής του έργου.Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική περιγρ...

Αναρτήθηκε στις 15 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Λίθινη επένδυση στην περίφραξη του παιδικού σταθμού & του νηπιαγωγείου της Τ.Κ.Βουνοπλαγιάς»– Διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00€ Αρ. Απόφασης
276/2015

Η Οικονομική Επιτροπή αναθέτει την εκτέλεση του έργου: «Λίθινη επένδυση στην περίφραξη του παιδικού σταθμού & του νηπιαγωγείου της Τ.Κ.Βουνοπλαγιάς» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000,00 € με ΦΠΑ στον κ.Ιωάννη Χρόνη- Εμπειροτέχνη -Λέλας Καραγιάννη 2- Κάτω Νεοχωρόπουλο Ιωαννίνων- ΑΦΜ 042007224 ΔΟΥ Ιωαννίνων, εγγεγραμμένo στα Μητρώα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου με αριθ.Μητρώου -425-, o οποίος πρόσφερε έκπτωση 16% επί των τιμών του προϋπολ. της τεχνικής περιγραφής του έργουΟι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την ...

Αναρτήθηκε στις 15 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων σε δημοτική οδό της Δ.Κ. Ελεούσας »– Διάθεση πίστωσης ποσού 3.250,00€ Αρ. Απόφασης
275/2015

Η Οικονομική Επιτροπή αναθέτει την εκτέλεση του έργου: «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων σε δημοτική οδό της Δ.Κ. Ελεούσας» προϋπολογισμού δαπάνης 3.250,00 € με ΦΠΑ στον κ.Ιωάννη Χρόνη-Εμπειροτέχνη-Λέλας Καραγιάννη 2-Κάτω Νεοχωρόπουλο Ιωαννίνων -ΑΦΜ 042007224 ΔΟΥ Ιωαννίνων, εγγεγραμμένο στα Μητρώα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου με αριθ.Μητρώου -425-, ο οποίος πρόσφερε έκπτωση 16% επί των τιμών του προϋπολ. της τεχνικής περιγραφής του έργου.Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική περιγραφή.Όλες οι ερ...

Αναρτήθηκε στις 15 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Περίφραξη δημοτικής έκτασης στο Ο.Τ.62 της Δ.Κ. Ελεούσας»– Διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00€ Αρ. Απόφασης
274/2015

Η Οικονομική Επιτροπή αναθέτει την εκτέλεση του έργου: «Περίφραξη δημοτικής έκτασης στο Ο.Τ.62 της Δ.Κ. Ελεούσας» προϋπολογισμού δαπάνης 3.000,00 € με ΦΠΑ στην κ .Μπουκουβάλα Ιωάννα-Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ-Αλ Πάλλη 19-Ιωάννινα-ΑΦΜ 145368991 ΔΟΥ Ιωαννίνων, εγγεγραμμένη στα Μητρώα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου με αριθ.Μητρώου -582-,η οποία πρόσφερε έκπτωση 10% επί των τιμών του προϋπολ. της τεχνικής περιγραφής του έργου.Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική περιγραφή.Όλες οι εργασίες θα εκτελεσ...

Αναρτήθηκε στις 15 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Έγκριση διάθεσης ειδικευμένων πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2015 Αρ. Απόφασης
273/2015

Η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2015 και συγκεκριμένα:

Αναρτήθηκε στις 15 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »

Ο καιρός στην περιοχή

20,98° Υγρασία: 56% Άνεμος: 1,54 χμ/ώ
Αποστολή Φωτογραφίας

Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής

Στο Δήμο λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής. Ενημερωθείτε σωστά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών σας εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφικής σας παραγωγής.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Έγγραφα

Οδηγός δημότη

Βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας. Χρήσιμα έγγραφα, πιστοποιητικά και οδηγοί χωρισμένα σε κατηγορίες ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Οικισμοί

Οικισμοί

Ανακαλύψτε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας και γνωρίστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, τα αξιοθεατα και τις δραστηριότητες στον καθένα από αυτούς.

Γνωρίστε τον »
Διαδραστικός Χάρτης

Διαδραστικός Χάρτης

Ανακαλύψτε όλα τα αξιοθέατα του Δήμου στο χάρτη και μάθετε πώς θα φτάσετε εκεί.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα