Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Διαβάστε τις πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Εισήγηση για λήψη απόφασης επιβολής και καθορισμού τελών άρδευσης Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη & Τ.Κ. Πετσαλίου από 01-01-2016 Αρ. Απόφασης
266/2015

Η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα τέλη άρδευσης Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη & Τ.Κ. Πετσαλίου από 01-01-2016 να καθορισθούν ως εξής:

Αναρτήθηκε στις 01 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Εισήγηση για λήψη απόφασης επιβολής και καθορισμού τελών αποχέτευσης από 01-01-2016 Αρ. Απόφασης
265/2015

Η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα τέλη αποχέτευσης από 01-01-2016 σε βάρος όσων συνδέσουν τις κατοικίες και τα καταστήματά τους με το δίκτυο αποχέτευσης να καθορισθούν ως εξής:1. Για την σύνδεση:α)Κατοικίας ή καταστήματος των οποίων οι οικοδομικές άδειες εκδόθηκαν έως 31/12/2001, συνολικό τέλος σύνδεσης 7,74 €/τ.μ., εκ των οποίων ποσό 3,33 €/τ.μ. θα αποδίδεται στην Δ.Ε.Υ.Α.Ι και ποσό 4,41 €/τ.μ. στον Δήμο Ζίτσας.β)Κατοικίας ή καταστήματος των οποίων οι οικοδομικές άδειες εκδόθηκαν μετά την 1-1-2002 συνολικό τέλος σύν...

Αναρτήθηκε στις 01 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Εισήγηση για λήψη απόφασης επιβολής και καθορισμού τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων από 01-01-2016 Αρ. Απόφασης
264/2015

Η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό τέλους χρήσηςπεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων από 01-01-2016 ως εξής:

Αναρτήθηκε στις 01 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Εισήγηση για λήψη απόφασης επιβολής και καθορισμού τελών Καθαριότητας - Ηλεκτροφωτισμού από 01-01-2016 Αρ. Απόφασης
263/2015

Η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το τέλος καθαριότητας καιηλεκτροφωτισμού από 01-01-2016 να καθορισθεί ως εξής:

Αναρτήθηκε στις 01 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Εισήγηση για λήψη απόφασης επιβολής και καθορισμού τελών ύδρευσης από 01-01-2016 Αρ. Απόφασης
262/2015

Η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα τέλη ύδρευσης από 01-01-2016 ανά Δημοτική Ενότητα του Δήμου να καθορισθούν ως εξής:

Αναρτήθηκε στις 01 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Ανάθεση σε δικηγόρο Αθηνών για μεταγραφή ακινήτου στο υποθηκοφυλάκειο για το κληροδότημα Κων/νου Γεωργόπουλου Αρ. Απόφασης
260/2015

Η Οικονομική Επιτροπή: 1. Αναθέτει στον δικηγόρο Αθηνών κ.Κων/νο Λένη-Πατησίων 154-ΑΦΜ 015846002 ΔΟΥ ΚΓ΄Αθηνών.την λήψη πιστοποιητικού μεταγραφής από το Υποθηκοφυλάκειο Χαϊδαρίου του αριθ.2344/19-4-2006 συμβολαίου αποδοχής κληρονομιάς,που αφορά το κληροδότημα Κων/νου Γεωργόπουλου στο Δ.Ζίτσας, της συμβολαιογράφου Αθηνών κ.Φραγκίσκης Κτενά και κατάθεση αυτού στο κτηματολογικό γραφείο Χαϊδαρίου.2. Αναθέτει στην υποθηκοφύλακα Χαϊδαρίου κ.Παγώνα Δημητρέλου- Σινασσου 8-10 Χαϊδάρι -ΑΦΜ 029687789 ΔΟΥ Χαϊδαρίου την παραλαβή και εγγραφή του ανωτέρω ...

Αναρτήθηκε στις 12 Νοέμβριος 2015 Περισσότερα »
Τροποποίηση της αριθ.197/2013 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων που διενεργούνται με δημοπρασία Αρ. Απόφασης
259/2015

Η Οικονομική Επιτροπή τροποποιεί την αριθμ. 197/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση ως εξής: α] Αντικαθιστά το τακτικό μέλος της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων κ. Κέγκου Φρειδερίκη του κλάδου ΔΕ1 Διοκητικού, με την υπάλληλο του Δήμου κ. Πανταζή Ευανθία του κλάδου Τ.Ε.Διοικητικού-Λογιστικού β] Ύστερα από την αντικατάσταση αυτή η συγκεκριμένη επιτροπή αποτελείται από τους:Τακτικά Μέλη:1. Τόιλου Ανδρομάχη του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ως...

Αναρτήθηκε στις 12 Νοέμβριος 2015 Περισσότερα »
Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 Αρ. Απόφασης
258/2015

Η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει το σχέδιο αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 του Δήμου Ζίτσας και το υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση, σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, όπως αυτή έχει κατατεθεί από τον εισηγητή και έχει εγγραφεί στην ανωτέρω εισήγηση.

Αναρτήθηκε στις 12 Νοέμβριος 2015 Περισσότερα »
Έγκριση διάθεσης ειδικευμένων πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2015 Αρ. Απόφασης
257/2015

Η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2015 και συγκεκριμένα:

Αναρτήθηκε στις 12 Νοέμβριος 2015 Περισσότερα »
Περί καταρτίσεως των όρων δημοπρασίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση Καθολικού Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσύνας » προϋπ/σμού δαπάνης 40.000,00 € με ΦΠΑ - Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού Αρ. Απόφασης
256/2015

Η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση Καθολικού Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσύνας» προϋπ/σμού δαπάνης 40.000,00€ με ΦΠΑ ως εξής:

Αναρτήθηκε στις 12 Νοέμβριος 2015 Περισσότερα »
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 74]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 75]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 76]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 77]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 79]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 80]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 82]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 83]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 84]

Ο καιρός στην περιοχή

Notice (8): Uninitialized string offset: 0 [CORE/cake/libs/view/helpers/html.php, line 608]
° Υγρασία: Άνεμος: 0 χμ/ώ
Αποστολή Φωτογραφίας

Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής

Στο Δήμο λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής. Ενημερωθείτε σωστά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών σας εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφικής σας παραγωγής.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Έγγραφα

Οδηγός δημότη

Βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας. Χρήσιμα έγγραφα, πιστοποιητικά και οδηγοί χωρισμένα σε κατηγορίες ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Οικισμοί

Οικισμοί

Ανακαλύψτε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας και γνωρίστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, τα αξιοθεατα και τις δραστηριότητες στον καθένα από αυτούς.

Γνωρίστε τον »
Διαδραστικός Χάρτης

Διαδραστικός Χάρτης

Ανακαλύψτε όλα τα αξιοθέατα του Δήμου στο χάρτη και μάθετε πώς θα φτάσετε εκεί.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα