Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Δημοτικού Συμβουλίου

Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου αναρτώνται και στη σελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στη σελίδα του ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ.

Έγκριση διενέργειας προμήθειας τσιμέντου για εκτέλεση εργασιών τσιμεντόστρωσης στις Τ.Κ. Λίθινου και Σακελαρικού Δήμου Ζίτσας Αρ. Απόφασης
220/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει την διενέργεια της προμήθειας τσιμέντου για εκτέλεση εργασιών τσιμεντόστρωσης στις Τ.Κ. Λίθινου και Σακελαρικού Δήμου Ζίτσας, για το οικονομικό έτος 2015. Για την προμήθεια αυτή υπάρχει γραμμένη πίστωση 5.000,00 €, στον Κ.Α. 30-6662.006 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.

Αναρτήθηκε στις 30 Ιούλιος 2015 Περισσότερα »
Έγκριση διενέργειας προμήθειας υλικών στεγανοποίησης ομβροδεξαμενών Δήμου Ζίτσας Αρ. Απόφασης
219/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει την διενέργεια της προμήθειας υλικών στεγανοποίησης ομβροδεξαμενών Δήμου Ζίτσας, για το οικονομικό έτος 2015. Για την προμήθεια αυτή υπάρχει γραμμένη πίστωση 8.500,00 €, στον Κ.Α. 30-6662.007 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.

Αναρτήθηκε στις 30 Ιούλιος 2015 Περισσότερα »
Συγκρότηση επιτροπής φυσικού εδάφους για το έργο: «Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας και περιβάλλοντος χώρου του Δήμου Ζίτσας» αναδόχου Κ/Ξια Γενική Κατασκευαστική ΑΤΕΒΕ-Ιωάννης Κοσμίδης Αρ. Απόφασης
218/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο συγκροτεί την επιτροπή παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας Δημαρχείου και Περιβάλλοντος Χώρου του Δήμου Ζίτσας» αναδόχου Κ/ξιας «Γενική Κατασκευαστική ΑΤΕΒΕ – Ιωάννης Κοσμίδης», ως ακολούθως: 1) Ιωάννης Καρατζάς, Πολ. Μηχανικός - Μαρία Έλενα Λύτη, Μηχ/κος Έργων Υποδομής, - Ελένης Χρήστος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., επιβλέποντες του έργου 2) Δέσποινα Σιαμπίρη, Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κος - Συγκοινωνιολόγος, Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου ...

Αναρτήθηκε στις 30 Ιούλιος 2015 Περισσότερα »
Συγκρότηση επιτροπής φυσικού εδάφους για το έργο: «Διάνοιξη δασικού δρόμου (κατηγορίας Γ’) στη θέση «Βουνό» Τ.Κ. Γιουργάνιστας Δ.Ε. Μολοσσών» του Δήμου Ζίτσας, αναδόχου Μήτσιος Χρ. Ε.Δ.Ε. Αρ. Απόφασης
217/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο συγκροτεί την επιτροπή παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Διάνοιξη Δασικού Δρόμου (Γ΄ Κατηγορίας) στη θέση «Βουνό» Τ.Κ. Γιουργάνιστας Δ.Ε. Μολοσσών», του Δήμου Ζίτσας, αναδόχου Ε.Δ.Ε. κ. Μήτσιου Χρήστου, ως ακολούθως: 1) Τσιατούρα Αναστασία, Πολ. Μηχ/κός, επιβλέπουσα του έργου. 2) Σιαμπίρη Δέσποινα, Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κός – Συγκοινωνιολόγος, Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου 3) Λύτη Μαρία - Έλενα, Μηχ/κός Έργων Υποδομής.

Αναρτήθηκε στις 30 Ιούλιος 2015 Περισσότερα »
Σύσταση επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση περιβάλλοντα χώρου κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας (Ιδρύματος αυτιστικών ατόμων Ελένης Γύρα)», αναδόχου Γεώργιος Ζιάκκας Ε.Δ.Ε. Αρ. Απόφασης
216/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο συγκροτεί την επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση περιβάλλοντα χώρου κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας (Ιδρύματος αυτιστικών ατόμων Ελένης Γύρα)», αναδόχου Γεωργίου Ζιάκκα Ε.Δ.Ε., ορίζοντας: α) Τακτικά μέλη 1. Γρίβα Περικλή, Δημοτικό Σύμβουλο. 2. Λύτη Μαρία Έλενα, υπάλληλο του Δήμου, του κλάδου ΤΕ  Έργων Υποδομής Μηχανικών. 3. Τσιατούρα Αναστασία, υπάλληλο του Δήμου, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ως πρόεδρο της Επιτροπής.     β) Αναπληρωματικά μέλη 1. Μαλισσόβα Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο. 2. Σ...

Αναρτήθηκε στις 30 Ιούλιος 2015 Περισσότερα »
Σύσταση επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή κρασπέδων στην Τ.Κ. Πολυλόφου και αντικατάσταση στέγης Δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Βαγενιτίου του Δήμου Ζίτσας», αναδόχου Ντομουχτσή Αναστασία Αρ. Απόφασης
215/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο συγκροτεί την επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή κρασπέδων στην Τ.Κ. Πολυλόφου και αντικατάσταση στέγης Δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Βαγενιτίου του Δήμου Ζίτσας», αναδόχου Ντομουχτσή Αναστασίας, ορίζοντας: α) Τακτικά μέλη 1. Σταλίκα Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο. 2. Στέφου Νικολέττα, υπάλληλο του Δήμου, του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών. 3. Ελένη Χρήστο, υπάλληλο του Δήμου, του κλάδου ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ως πρόεδρο της Επιτροπής.     β) Αναπληρωματικά μέλη 1. Σφήκα Νικόλαο, Δημοτι...

Αναρτήθηκε στις 30 Ιούλιος 2015 Περισσότερα »
Σύσταση επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Ελεούσας Δήμου Ζίτσας», αναδόχου ΔΟΚΟΣ ΑΤΕΒΕ Αρ. Απόφασης
214/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο συγκροτεί την επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου: «Επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Ελεούσας Δήμου Ζίτσας», αναδόχου ΔΟΚΟΣ ΑΤΕΒΕ., ορίζοντας: α) Τακτικά μέλη 1. Βότσικα Αλκιβιάδη, Δημοτικό Σύμβουλο. 2. Τσιατούρα Αδαμαντία, υπάλληλο του Δήμου, του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών. 3. Κυριακίδου-Νεραντζά Σοφία, υπάλληλο του Δήμου, του κλάδου ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, ως πρόεδρο της Επιτροπής.     β) Αναπληρωματικά μέλη 1. Γρίβα Περικλή, Δημοτικό Σύμβουλο. 2. Λύτη Μαρία Έλενα, υπάλληλο του Δήμου, του κλάδο...

Αναρτήθηκε στις 30 Ιούλιος 2015 Περισσότερα »
Σύσταση επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής Λεκανοπεδίου Δ.Ε. Πασσαρώνος» του Δήμου Ζίτσας, αναδόχου Ζιώγος Γεώργιος & ΣΙΑ Ο.Ε. Αρ. Απόφασης
213/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο συγκροτεί την επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής Λεκανοπεδίου Δ.Ε. Πασσαρώνος» του Δήμου Ζίτσας, αναδόχου Ζιώγος Γεώργιος & ΣΙΑ Ο.Ε. ορίζοντας: α) Τακτικά μέλη 1. Μαλισσόβα Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο. 2. Λύτη Μαρία Έλενα, υπάλληλο του Δήμου, του κλάδου ΤΕ Μηχανικών Έργων Υποδομής, ως πρόεδρο της Επιτροπής 3. Στέφου Νικολέττα, υπάλληλο του Δήμου, του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών.     β) Αναπληρωματικά μέλη 1. Μάστακα Θωμά, Δημοτικό Σύμβουλο. 2. Ελένη...

Αναρτήθηκε στις 30 Ιούλιος 2015 Περισσότερα »
Σύσταση επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή δικτύου διευθέτησης ομβρίων υδάτων στα επικίνδυνα τμήματα του οικισμού Άνω Λαψίστας» του Δήμου Ζίτσας, αναδόχου Ιγνατιάδης Ιγνάτιος Ε.Δ.Ε. Αρ. Απόφασης
212/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο συγκροτεί την επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή δικτύου διευθέτησης ομβρίων υδάτων στα επικίνδυνα τμήματα του οικισμού Άνω Λαψίστας» του Δήμου Ζίτσας, αναδόχου Ιγνατιάδη Ιγνάτιου, Ε.Δ.Ε. ορίζοντας: α) Τακτικά μέλη 1. Σφήκα Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο. 2. Τσιατούρα Αδαμαντία, υπάλληλο του Δήμου, του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών. 3. Ελένη Χρήστο, υπάλληλο του Δήμου, του κλάδου ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ως πρόεδρο της Επιτροπής. β) Αναπληρωματικά μέλη 1. Βότσικα Αλκιβιάδη, Δημοτικό Σύμβουλο. 2. Κα...

Αναρτήθηκε στις 30 Ιούλιος 2015 Περισσότερα »
Σύσταση επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αποχέτευση ομβρίων υδάτων οικισμού Τ.Κ. Ασφάκας» του Δήμου Ζίτσας, αναδόχου Σ. Πουλιάνος & ΣΙΑ Ε.Ε. Αρ. Απόφασης
211/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο συγκροτεί την επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποχέτευση ομβρίων υδάτων οικισμού Τ.Κ. Ασφάκας» του Δήμου Ζίτσας, αναδόχου «Σ. Πουλιάνος & ΣΙΑ Ε.Ε.», ορίζοντας: α) Τακτικά μέλη 1. Γκουγιάννο Ευάγγελο, Δημοτικό Σύμβουλο. 2. Τσιατούρα Αναστασία, υπάλληλο του Δήμου, του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών. 3. Λύτη Μαρία Έλενα, υπάλληλο του Δήμου, του κλάδου ΤΕ Μηχανικών Έργων Υποδομής ως πρόεδρο της Επιτροπής. β) Αναπληρωματικά μέλη 1. Παπαγιαννόπουλο Χρήστο, Δημοτικό Σύμβουλο. 2. Καρατζά Ιωάννη, υπάλληλο το...

Αναρτήθηκε στις 30 Ιούλιος 2015 Περισσότερα »

Ο καιρός στην περιοχή

-2,02° Υγρασία: 39% Άνεμος: 2,06 χμ/ώ
Αποστολή Φωτογραφίας

Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής

Στο Δήμο λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής. Ενημερωθείτε σωστά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών σας εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφικής σας παραγωγής.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Έγγραφα

Οδηγός δημότη

Βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας. Χρήσιμα έγγραφα, πιστοποιητικά και οδηγοί χωρισμένα σε κατηγορίες ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Οικισμοί

Οικισμοί

Ανακαλύψτε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας και γνωρίστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, τα αξιοθεατα και τις δραστηριότητες στον καθένα από αυτούς.

Γνωρίστε τον »
Διαδραστικός Χάρτης

Διαδραστικός Χάρτης

Ανακαλύψτε όλα τα αξιοθέατα του Δήμου στο χάρτη και μάθετε πώς θα φτάσετε εκεί.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα