Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 08-10-20

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν. 3852/10, λαμβάνοντας υπόψη τα ληφθέντα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του Κορωνοϊού covid 19 και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. A’ /11-03-2020) και με την υπ’ αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Ε.Π.Ζ., η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς την 8η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00μ.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικής ...

Αναρτήθηκε στις 08 Οκτώβριος 2020 Περισσότερα »
Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 02-10-20

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το  άρθρο 72 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 του  Ν.4623/2019, λαμβάνοντας υπόψη τα ληφθέντα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του Κορωνοϊού covid 19 και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. A’ /11-03-2020) και με την υπ’ αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σε τακτική συνεδρίαση της Ε.Π.Ζ., η οποία θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών την 2η Οκτωβρίου 20...

Αναρτήθηκε στις 28 Σεπτέμβριος 2020 Περισσότερα »
Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 10-12-2019

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 10-12-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Αναρτήθηκε στις 06 Δεκέμβριος 2019 Περισσότερα »
Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 06-11-2019

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 06-11-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Αναρτήθηκε στις 01 Νοέμβριος 2019 Περισσότερα »
Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 14-10-2019

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 14-10-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Αναρτήθηκε στις 08 Οκτώβριος 2019 Περισσότερα »
Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 20-09-2019

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 20-09-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:   Ημερήσια διάταξη: 1) Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων πέραν του ωραρίου μουσικής στην επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος (Καφενείο) της κ.Τσιγγέλη Βασιλικής του Σπυρίδων, που λειτουργεί στην Τ.Κ. Λοφίσκου Δήμου Ζίτσας. 2) Γνωμοδότηση επί του περιεχομένο...

Αναρτήθηκε στις 16 Σεπτέμβριος 2019 Περισσότερα »
Πρόσκληση για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σας προσκαλεί σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 01 Αυγούστου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ

Αναρτήθηκε στις 25 Ιούλιος 2019 Περισσότερα »
Πρόσκληση σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Πρόσκληση σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 21 Ιουνίου 2019 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:   Ημερήσια διάταξη: 1)  Γνωμοδότηση  για χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου στο υπ.αριθ. 37 αγροτεμάχιο διανομής Αναδασμού Νεοχωρίου,έτους 1976, στην Τ.Κ. Νεοχωρίου,επι αγροτικής οδού. 2)    Γνωμοδότηση για χορήγηση έγκρισης εισόδου –εξόδου  σε αγροτεμάχιο στη θέση  «ΠΟΓΔΑΡΑ» στην Τ.Κ. Ζίτσας ,επι της αγροτικής οδού.   Η συνεδ...

Αναρτήθηκε στις 18 Ιούνιος 2019 Περισσότερα »
Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 11-10-17

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 11-10-2017, ημέρα Tετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Αναρτήθηκε στις 06 Οκτώβριος 2017 Περισσότερα »
Πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 07-11-16

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προσκαλεί τα μέλη της σε  τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 07-11-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης  πάνω  στα  εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Αναρτήθηκε στις 01 Νοέμβριος 2016 Περισσότερα »

Ο καιρός στην περιοχή

8,98° Υγρασία: 81% Άνεμος: 1,62 χμ/ώ
Αποστολή Φωτογραφίας

Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής

Στο Δήμο λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής. Ενημερωθείτε σωστά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών σας εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφικής σας παραγωγής.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Έγγραφα

Οδηγός δημότη

Βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας. Χρήσιμα έγγραφα, πιστοποιητικά και οδηγοί χωρισμένα σε κατηγορίες ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Οικισμοί

Οικισμοί

Ανακαλύψτε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας και γνωρίστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, τα αξιοθεατα και τις δραστηριότητες στον καθένα από αυτούς.

Γνωρίστε τον »
Διαδραστικός Χάρτης

Διαδραστικός Χάρτης

Ανακαλύψτε όλα τα αξιοθέατα του Δήμου στο χάρτη και μάθετε πώς θα φτάσετε εκεί.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα