Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Διαβάστε τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Δημοπρασία εκμίσθωσης τριών (3) δημοτικών ακινήτων

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση τριών (3)  δημοτικών ακινήτων, τα οποία βρίσκονται εντός δημοτικού κτιρίου, στην οδό Ζωσιμαδών στα Ιωάννινα, Πλατεία Γ. Σταύρου 5 : 1) Ισόγειο που περιλαμβάνει: α) το Ι1 κατάστημα επιφάνειας 231,67τ.μ., με πατάρι επιφάνειας 104,85τ.μ. και  β) - Υπόγειο που αποτελείται από τον Υ1 χώρο επιφάνειας 319,35τ.μ. 2)  1ος όροφος-διαμέρισμα Α1, με επιφάνεια 322,23τ.μ. 3)  2ος όροφος-διαμέρισμα  Β1, με επιφάνεια 176,65τ.μ. για χρονικό διάστημα τριών ...

Αναρτήθηκε στις 05 Απρίλιος 2021 Περισσότερα »
Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης αρδευόμενης έκτασης-αγροτεμαχίου , στη θέση «ΒΑΛΤΟΣ» Κοινότητας Ασφάκας

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση καλλιεργήσιμης αρδευόμενης έκτασης-αγροτεμαχίου με ATAK: 01019384969, στη θέση «ΒΑΛΤΟΣ» Κοινότητας Ασφάκας, Δ.Ε. Εκάλης, (αρ. αγροτεμαχίου 146), Έκταση: 12.714 τ.μ.,  με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς : διακόσια σαράντα ένα ευρώ και πενήντα επτά λεπτά [ 241,57 €] ετησίως και για χρονικό διάστημα τεσσάρων [4] ετών.   Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας (Λεωφ. Πασσαρώνος 1-Ελεούσα), στις 05 του μηνός Απριλίου του έτους  20...

Αναρτήθηκε στις 26 Μάρτιος 2021 Περισσότερα »
Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτηρίων ηλεκτρολογικά - προμήθεια λαμπτήρων - προμήθεια υλικών συντήρησης ΦΟΠ

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ιδίως των άρθρων 116 και 117) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016, για την «Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτηρίων ηλεκτρολογικά - προμήθεια λαμπτήρων - προμήθεια υλικών συντήρησης  ΦΟΠ» για τις ανάγκες του Δήμου Ζίτσας. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στ...

Αναρτήθηκε στις 26 Μάρτιος 2021 Περισσότερα »
Δημοπρασία εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου(πρώην σχολικός κλήρος), αρδευόμενο στη θέση «ΜΠΟΥΚΑΡΙΑΤΣΑ» της Κοινότητας Ροδοτοπίου

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου με αρ. τεμ. 75 Αναδασμού 1974-1975, (πρώην σχολικός κλήρος), αρδευόμενο, εμβαδού 18.063 τ.μ. και ΑΤΑΚ: 01072795820, το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΜΠΟΥΚΑΡΙΑΤΣΑ» της Κοινότητας Ροδοτοπίου  Δήμου Ζίτσας, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς: τριακόσια εξήντα ένα ευρώ και είκοσι λεπτά [ 361,20 €] ετησίως και για χρονικό διάστημα τεσσάρων [4] ετών.   Η  δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας, (Λεωφ. Πασσαρώνος ...

Αναρτήθηκε στις 23 Μάρτιος 2021 Περισσότερα »
Δημοπρασία εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης (μη αρδευόμενης) στη θέση «ΛΙΑΝΗ» Κοινότητας Ροδοτοπίου

Ο Δήμος Ζϊτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης (μη αρδευόμενης), (αρ. κληροτεμαχίου 1111) και ATAK: 01072795660, η οποία βρίσκεται στη θέση «ΛΙΑΝΗ» Κοινότητας Ροδοτοπίου, εμβαδού 12.125 τ.μ., με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς : διακόσια σαράντα δύο ευρώ και πεντήντα λεπτά  [ 242,50 €] ετησίως και για χρονικό διάστημα τεσσάρων [4] ετών.   Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας (Λ. Πασσαρώνος 1-Ελεούσα), στις  02 του μηνός Απριλίου του έτους 2021 η...

Αναρτήθηκε στις 23 Μάρτιος 2021 Περισσότερα »
Δημοπρασία εκμίσθωσης αρδευόμενου αγροκτήματος στη θέση «ΚΑΣΣΗΣ» της Κοινότητας Ροδοτοπίου

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου –αρδευόμενου αγροκτήματος,  (κληροδοτήματος υπ’ αρ.91), εμβαδού 26.205 τ.μ. και ΑΤΑΚ: 01072795610, το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΚΑΣΣΗΣ»  της Κοινότητας Ροδοτοπίου  Δήμου Ζίτσας, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς πεντακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ και δέκα [ 524,10 €] ετησίως και για χρονικό διάστημα τεσσάρων [4] ετών.   Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας [Λεωφ. Πασσαρώνος 1-Ελεούσα] στις  02 του μηνός Απ...

Αναρτήθηκε στις 23 Μάρτιος 2021 Περισσότερα »
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΜΠΟΥΛΕΣ» ΚOINOTHTAΣ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

Εκτίθεται σε φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου αγροτεμαχίου-καλλιεργήσιμης έκτασης, (πρώην σχολικός κλήρος), εμβαδού 9.850τ.μ, με ΑΤΑΚ : 01072795644, το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΜΠΟΥΛΕΣ»  της Κοινότητας Πετσαλίου  Δήμου Ζίτσας, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς :εκατόν ογδόντα επτά ευρώ και δεκαπέντε λεπτά [ 187,15 €] ετησίως και για χρονικό διάστημα τεσσάρων [4] ετών, διότι είναι αρδευόμενη έκταση και προσφέρεται για καλλιέργεια.   Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας [Λεωφ. Π...

Αναρτήθηκε στις 19 Μάρτιος 2021 Περισσότερα »
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΕΝΤΕΣ» ΚOINOTHTAΣ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ

Εκτίθεται σε φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου αγροτεμαχίου-καλλιεργήσιμης έκτασης (πρώην σχολικού κλήρου), εμβαδού 6.750τ.μ, με ΑΤΑΚ : 01072795687, το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΡΕΝΤΕΣ»  της Κοινότητας Πετσαλίου  Δήμου Ζίτσας, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς : εκατό είκοσι οκτώ ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά [ 128,25 €] ετησίως και για χρονικό διάστημα τεσσάρων [4] ετών, διότι είναι αρδευόμενη και προσφέρεται για καλλιέργεια.   Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας [Λεωφ. Πασσαρών...

Αναρτήθηκε στις 19 Μάρτιος 2021 Περισσότερα »
Εκμίσθωση αγροτεμαχίου στη θέση «ΠΕΣΙΜΟ» της Κοινότητας Ζίτσας

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι, εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του κάτωθι μη αρδευόμενου αγροτεμαχίου - καλλιεργήσιμης έκτασης :  ATAK: 01072795775- αγροτεμάχιο – καλλιεργήσιμη έκταση στη θέση «ΠΕΣΙΜΟ» της Κοινότητας Ζίτσας, Δ.Ε. Ζίτσας, (αρ. τεμ. 218 Αναδασμού έτους 1984 Ζίτσας), Έκταση: 29.663 τ.μ.,  με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς : τετρακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά [ 474,60 €] ετησίως και για χρονικό διάστημα τεσσάρων [4] ετών. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτ...

Αναρτήθηκε στις 16 Μάρτιος 2021 Περισσότερα »
Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Ανάπτυξης του έργου “AGRIFARM”

Ο Δήμος Ζίτσας προκηρύσσει διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 3164/04-03-2021) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ  και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής για την υπηρεσία «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Ανάπτυξης του έργου “AGRIFARM”» στο πλαίσιο «Social Agribusiness and Farmworkers Cooperatives» το οποίο εντάσσεται στο Interreg V- A Greece-Italy Programme 2014 – 2020, με...

Αναρτήθηκε στις 05 Μάρτιος 2021 Περισσότερα »

Ο καιρός στην περιοχή

-1,99° Υγρασία: 43% Άνεμος: 5,66 χμ/ώ
Αποστολή Φωτογραφίας

Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής

Στο Δήμο λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής. Ενημερωθείτε σωστά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών σας εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφικής σας παραγωγής.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Έγγραφα

Οδηγός δημότη

Βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας. Χρήσιμα έγγραφα, πιστοποιητικά και οδηγοί χωρισμένα σε κατηγορίες ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Οικισμοί

Οικισμοί

Ανακαλύψτε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας και γνωρίστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, τα αξιοθεατα και τις δραστηριότητες στον καθένα από αυτούς.

Γνωρίστε τον »
Διαδραστικός Χάρτης

Διαδραστικός Χάρτης

Ανακαλύψτε όλα τα αξιοθέατα του Δήμου στο χάρτη και μάθετε πώς θα φτάσετε εκεί.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα