Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Διαβάστε τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Εκμίσθωση υπ’ αρ.364 & 367 αγροτεμαχίων στη θέση «ΓΡΙΜΟΣ» της Κοινότητας Ελεούσας

Εκτίθεται σε φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση των υπ’ αρ.364 και 367 αγροτεμαχίων-καλλιεργήσιμων εκτάσεων, εμβαδού 8.366 τ.μ., και εμβαδού 5.444τ.μ. αντίστοιχα, τα οποία βρίσκονται  στη θέση «ΓΡΙΜΟΣ» της Κοινότητας Ελεούσας  Δήμου Ζίτσας, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς τα διακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτά [ 276,20 €] ετησίως ή 20,00€/στρέμμα και για χρονικό διάστημα τεσσάρων [4] ετών. Η  δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας, (Λεωφ. Πασσαρώνος 1-Ελεούσα), στις 15 Μαρτίου του έτους 2021,...

Αναρτήθηκε στις 02 Μάρτιος 2021 Περισσότερα »
Εκμίσθωση αγροτεμαχίου στη θέση «ZΑΛΑΝΔΡΑ» Κοινότητας Ελεούσας

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση της κάτωθι καλλιεργήσιμης έκτασης-αγροτεμαχίου,  σύμφωνα με το άρθρο 195 του ν. 3463/2006 : ATAK: 01072795708,  αγροτεμάχιο–καλλιεργήσιμη έκταση στη θέση «ZΑΛΑΝΔΡΑ» Κοινότητας Ελεούσας Δ.Ε. Πασσαρώνος, (αρ. αγροτεμαχίου 263 αναδασμού 1975 Κοινότητας Ελεούσας), που βρίσκεται μεταξύ των οικισμών Αγίου Ιωάννη και Περάματος, συνολικής εκτάσεως 16.318τ.μ.,  με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς: τριακόσια είκοσι έξι ευρώ και τριάντα έξι λεπτά [ 326,36 €] ετησίως (ή είκοσι  ευρώ ανά...

Αναρτήθηκε στις 02 Μάρτιος 2021 Περισσότερα »
Εκμίσθωση αγροτεμαχίου στη θέση «ΡΕΝΤΑ-ΣΑΚΚΟΥΛΑ» Κοινότητας Ελεούσας

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση της κάτωθι καλλιεργήσιμης εκτάσεως-αγροτεμαχίου σύμφωνα με το άρθρο 195 του ν. 3463/2006 : ATAK: 01072795724 - αγροτεμάχιο– καλλιεργήσιμη έκταση (πρώην σχολικός κλήρος) στη θέση «ΡΕΝΤΑ-ΣΑΚΚΟΥΛΑ» Κοινότητας Ελεούσας Δ.Ε. Πασσαρώνος, (αρ. αγροτεμαχίου 559), που βρίσκεται μεταξύ των οικισμών Άνω Λαψίστας και Ελεούσας, συνολικής εκτάσεως 33.363τ.μ.,  με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς:  εξακόσια εξήντα επτά ευρώ και είκοσι έξι λεπτά [ 667,26 €] ετησίως, ή είκοσι  ευρώ (20,00€ ) ...

Αναρτήθηκε στις 02 Μάρτιος 2021 Περισσότερα »
Ανάθεση του έργου: «Αισθητική, Λειτουργική, Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Πεζόδρομων στον Οικισμό Ζίτσας»

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «Αισθητική, Λειτουργική, Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Πεζόδρομων στον Οικισμό Ζίτσας». Το έργο με τίτλο: «Αισθητική, Λειτουργική, Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Πεζόδρομων στον Οικισμό Ζίτσας» συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ (προϋπολογισμός 34.230,49€ χωρίς αναθεώρηση) και β) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (προϋπολογισμός 138.640,14€ χωρίς αναθεώρηση). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα (κάτ...

Αναρτήθηκε στις 12 Φεβρουάριος 2021 Περισσότερα »
Δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (ισόγειο κατάστημα) στην Κοινότητα Ζωοδόχου

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση ενός δημοτικού ακινήτου «ισόγειου καταστήματος», εμβαδού 146,50τ.μ., (με εξώστη 50,00τ.μ.) το οποίο βρίσκεται στην κεντρική πλατεία Κοινότητας Ζωοδόχου [Δ.Ε. Πασσαρώνος] του Δήμου Ζίτσας, για τη λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφενείου), με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των διακοσίων σαράντα ευρώ ( 240,00 €) μηνιαίως και για χρονικό διάστημα τριών [3] ετών, με δικαίωμα παράτασης σύμφωνα με το Νόμο. Η δημοπρασία θ...

Αναρτήθηκε στις 09 Φεβρουάριος 2021 Περισσότερα »
Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Οικισμού Δ.Κ. Ελεούσας – Β’ Φάσης

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Οικισμού Δ.Κ. Ελεούσας – Β’ Φάσης». Ο κωδικός ΟΠΣ του έργου είναι 5052282.Το έργο με τίτλο: «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Οικισμού Δ.Κ. Ελεούσας – Β’ Φάσης» συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με προϋπολογισμό 2.213.709,68€. (Το έργο δεν έχει Φ.Π.Α.) (προϋπολογισμός 2.164.239,88€ χωρίς αναθεώρηση).Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού στον ειδικό ...

Αναρτήθηκε στις 29 Δεκέμβριος 2020 Περισσότερα »
Ασφαλτόστρωση οδών στις Δ./Τ.Κ. Ελεούσας-Ζωοδόχου-Ράϊκου-Αμπελάκια Βουνοπλαγιάς και αποκαταστάσεις σε κτίρια των Τ.Κ. Πετραλώνων-Λοφίσκου-Βουτσαρά

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδών στις Δ./Τ.Κ. Ελεούσας-Ζωοδόχου-Ράϊκου-Αμπελάκια Βουνοπλαγιάς και αποκαταστάσεις σε κτίρια των Τ.Κ. Πετραλώνων-Λοφίσκου-Βουτσαρά». Το έργο συντίθεται από την κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ εργασιών, με προϋπολογισμό 127.000,00 €.Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα: 11/01/2021 και ώρα 10:00 π.μ. Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις: 15/01/2021 και ώρα 10:00 π.μ η οποία θα διενεργηθεί απ...

Αναρτήθηκε στις 21 Δεκέμβριος 2020 Περισσότερα »
Ενεργειακή αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Ζίτσας

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Ζίτσας».Ο κωδικός ΟΠΣ του έργου είναι 5047063. Το έργο με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Ζίτσας» συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 454.455,71€ & β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 295.544,29€.Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα (κάτω των ορίων) της ΕΑΑΣΗΣΥ. Καταληκτική ημ...

Αναρτήθηκε στις 17 Δεκέμβριος 2020 Περισσότερα »
Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος (Τροποποίηση)

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος» (CPV: 34144512-0), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 215.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (μέρος της δαπάνης θα καλυφθεί από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ, ΣΑΕ-0552017ΣΕ05500010). Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυ...

Αναρτήθηκε στις 16 Νοέμβριος 2020 Περισσότερα »
Έργο: «Ασφαλτόστρωση δρόμων στην Τ.Κ. Ζωοδόχου».

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμων στην Τ.Κ. Ζωοδόχου». Το έργο με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση δρόμων στην Τ.Κ. Ζωοδόχου» συντίθεται από την κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ εργασιών, με προϋπολογισμό 75.500,00 €. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα: 30/11/2020 και ώρα 10:00 π.μ. Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις: 04/12/2020 και ώρα 10:00 π.μ η οποία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Αναρτήθηκε στις 10 Νοέμβριος 2020 Περισσότερα »

Ο καιρός στην περιοχή

-2,02° Υγρασία: 39% Άνεμος: 2,06 χμ/ώ
Αποστολή Φωτογραφίας

Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής

Στο Δήμο λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής. Ενημερωθείτε σωστά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών σας εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφικής σας παραγωγής.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Έγγραφα

Οδηγός δημότη

Βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας. Χρήσιμα έγγραφα, πιστοποιητικά και οδηγοί χωρισμένα σε κατηγορίες ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Οικισμοί

Οικισμοί

Ανακαλύψτε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας και γνωρίστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, τα αξιοθεατα και τις δραστηριότητες στον καθένα από αυτούς.

Γνωρίστε τον »
Διαδραστικός Χάρτης

Διαδραστικός Χάρτης

Ανακαλύψτε όλα τα αξιοθέατα του Δήμου στο χάρτη και μάθετε πώς θα φτάσετε εκεί.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα