Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Διαβάστε τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Γιουργάνιστας

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση ενός δημοτικού ακινήτου «ισογείου καταστήματος» εμβαδού 61,72 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στην Κοινότητα Γιουργάνιστας [Δ.Ε. Μολοσσών] Δήμου Ζίτσας, για τη λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος,

Αναρτήθηκε στις 09 Μάρτιος 2022 Περισσότερα »
Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης αρδευόμενης έκτασης στη θέση «Χάνι» Κοινότητας Ασφάκας

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση της κάτωθι  καλλιεργήσιμης αρδευόμενης έκτασης (πρώην σχολικός κλήρος) : 1. ATAK:  01019390787  Καλλιεργήσιμη αρδευόμενη έκταση  στη θέση «Χάνι» Κοινότητας Ασφάκας, εμβαδού 16.582τ.μ. (αρ.τεμ.95), με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς [316,00] τριακόσια δεκαέξι ευρώ ετησίως και για χρονικό διάστημα πέντε [5] ετών.    Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας (Λ. Πασσαρώνος 1-Ελεούσα), στις  08 Μαρτίου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη κα...

Αναρτήθηκε στις 24 Φεβρουάριος 2022 Περισσότερα »
Eκμίσθωση καλλιεργήσιμης αρδευόμενης έκτασης στη θέση «Στρογγυλό» Κοινότητας Νεοχωρίου

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση της κάτωθι  καλλιεργήσιμης αρδευόμενης έκτασης (πρώην σχολικός κλήρος) : 1. ATAK:  01019390787  Καλλιεργήσιμη αρδευόμενη έκταση  στη θέση «Χάνι» Κοινότητας Ασφάκας, εμβαδού 16.582τ.μ. (αρ.τεμ.95), με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς [316,00] τριακόσια δεκαέξι ευρώ ετησίως και για χρονικό διάστημα πέντε [5] ετών.    Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας (Λ. Πασσαρώνος 1-Ελεούσα), στις  08 Μαρτίου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη κα...

Αναρτήθηκε στις 24 Φεβρουάριος 2022 Περισσότερα »
Επισκευή πεζοδρομίων και οδοφωτισμός τμήματος της Ε.O. Ιωαννίνων - Κονίτσης, που διέρχεται από την δομή "ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ" στην κοιν. Αγ. Ιωάννη του Δήμου Ζίτσας

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «Επισκευή πεζοδρομίων και οδοφωτισμός τμήματος της Ε.O. Ιωαννίνων - Κονίτσης, που διέρχεται από την δομή "ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ" στην κοιν. Αγ. Ιωάννη του Δήμου Ζίτσας».

Αναρτήθηκε στις 20 Ιανουάριος 2022 Περισσότερα »
Δημοπρασία για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην Κοινότητα Ασφάκας

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση από κοινού των κάτωθι καλλιεργήσιμων εκτάσεων-αγροτεμαχίων :   1. ATAK 01019387588 - Αγροτεμάχιο – Καλλιεργήσιμο στη θέση «ΒΑΛΤΟΣ» Κοινότητας Ασφάκας  Ε: 5.192 τ.μ. (Α.Α. 131) (το οποίο συνορεύει νότια με αγρό Σάββα Δημητριάδη).  2. ATAK 01103701525 - Αγροτεμάχιο – Καλλιεργήσιμο στη θέση «ΒΑΛΤΟΣ» Κοινότητας Ασφάκας  Ε: 7.172 τ.μ. (Α.Α. 153) (το οποίο συνορεύει βόρεια με αγρό Χρήστου Μπονόβα), συνολικής έκτασης 12.364 τ.μ., με ελάχιστο όριο...

Αναρτήθηκε στις 13 Ιανουάριος 2022 Περισσότερα »
Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού του Δήμου Ζίτσας & των Νομικών Προσώπων του για τα έτη 2022 & 2023

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τ. Α), η προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού του Δήμου Ζίτσας & των Νομικών Προσώπων του για τα έτη 2022 & 2023», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 130.577,94€, χωρίς ΦΠΑ, και 157.295,44€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και συγκεκριμένα των ειδών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...

Αναρτήθηκε στις 30 Δεκέμβριος 2021 Περισσότερα »
Διάνοιξη – κατασκευή δρόμου μεταξύ των Ο.Τ. 1&2 στο συνοικισμό Σακελλαρικού του Δήμου Ζίτσας

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «Διάνοιξη – κατασκευή δρόμου μεταξύ των Ο.Τ. 1&2 στο συνοικισμό Σακελλαρικού του Δήμου Ζίτσας.» Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα: 10/01/2022 και ώρα 10:00 π.μ. Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις: 14/01/2022 και ώρα 10:00 π.μ η οποία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Αναρτήθηκε στις 23 Δεκέμβριος 2021 Περισσότερα »
Προμήθεια τροφίμων και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου Ζίτσας & των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2021-2022

Ο Δήμαρχος Ζίτσας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής ανά τμήμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τ. Α), η προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου Ζίτσας & των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2021-2022», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 144.957,82€, χωρίς ΦΠΑ και 163.841,78€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (13% & 24%) και συγκεκριμένα των...

Αναρτήθηκε στις 08 Δεκέμβριος 2021 Περισσότερα »
Ενεργειακή αναβάθμιση Δημ. κτιρίων Γραμμένου, Αετόπετρας, τοιχία αντιστήριξης στις Δ/Τ.Κ. Αναργύρων, Χίνκας, Ελεούσας, αντικατάσταση στέγης οστεοφυλακιου Αγ. Ιωάννη, αποκατάσταση περίφραξης νεκροταφείων Λύγγου & Πολυλόφου

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση σε Δημοτικά κτίρια των Τ.Κ. Γραμμένου και Αετόπετρας, τοιχία αντιστήριξης στις Δ/Τ.Κ. Αναργύρων, Χίνκας και Ελεούσας, αντικατάσταση στέγης στο οστεοφυλάκιο της Τ.Κ. Αγ. Ιωάννη, αποκατάσταση περίφραξης στα νεκροταφεία Λύγγου και Πολυλόφου και πλακοστρώσεις σε κοινοτικούς χώρους των Τ.Κ. Κάτω Λαψίστας και Βλαχάτανου».

Αναρτήθηκε στις 23 Νοέμβριος 2021 Περισσότερα »
Eκμίσθωση του δικαιώματος υλοτομίας και απολήψεως ξυλώδους όγκου 250,00 κ.μ. στην Κοινότητα Γκριμπόβου

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του δικαιώματος υλοτομίας και απολήψεως ξυλώδους όγκου 250,00 κ.μ. τραχείας πεύκης και κυπαρισσιού, από δημοτική δασική έκταση του Δήμου Ζίτσας,  η οποία βρίσκεται μεταξύ του 34ου και 36ου χ.λ.μ. της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας στην Κοινότητα Γκριμπόβου του Δήμου Ζίτσας. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα έτη 2021-2022, από την υπογραφή της σύμβασης και της άδειας απολήψεως, η οποία πρέπει απαραίτητα να εκδοθεί με την ίδια ημερομηνία της υπ...

Αναρτήθηκε στις 23 Νοέμβριος 2021 Περισσότερα »

Ο καιρός στην περιοχή

28,98° Υγρασία: 44% Άνεμος: 1,54 χμ/ώ
Αποστολή Φωτογραφίας

Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής

Στο Δήμο λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής. Ενημερωθείτε σωστά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών σας εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφικής σας παραγωγής.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Έγγραφα

Οδηγός δημότη

Βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας. Χρήσιμα έγγραφα, πιστοποιητικά και οδηγοί χωρισμένα σε κατηγορίες ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Οικισμοί

Οικισμοί

Ανακαλύψτε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας και γνωρίστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, τα αξιοθεατα και τις δραστηριότητες στον καθένα από αυτούς.

Γνωρίστε τον »
Διαδραστικός Χάρτης

Διαδραστικός Χάρτης

Ανακαλύψτε όλα τα αξιοθέατα του Δήμου στο χάρτη και μάθετε πώς θα φτάσετε εκεί.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα