Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Δημοπρατήσεις

Έργο: «Ασφαλτόστρωση δρόμου στην Τ.Κ. Λύγγου»

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου στην Τ.Κ. Λύγγου». Το έργο με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση δρόμου στην Τ.Κ. Λύγγου» συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 112.903,22 €. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού στον ειδικό δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ζίτσας www.zitsa.gov.gr. Η διακήρυξη του έργου έχει...

Αναρτήθηκε στις 21 Νοέμβριος 2019 Περισσότερα »
Έργο: Αποκατάσταση ζημιών δρόμων στις Τ.Κ. Κληματιάς και Άνω Λαψίστας

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΛΑΨΙΣΤΑΣ». Το έργο με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΛΑΨΙΣΤΑΣ» συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 104.758,06€. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού στον ειδικό δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου ...

Αναρτήθηκε στις 20 Νοέμβριος 2019 Περισσότερα »
Δημοπράτηση έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στις Τ.Κ. Αναργύρων και Γραμμένου»

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στις Τ.Κ. Αναργύρων και Γραμμένου». Το έργο με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στις Τ.Κ. Αναργύρων και Γραμμένου» συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 72.580,65 €. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού στον ειδικό δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ζίτσας www.z...

Αναρτήθηκε στις 19 Νοέμβριος 2019 Περισσότερα »
Βελτίωση Αγροτικών Δρόμων Δήμου Ζίτσας

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «Βελτίωση Αγροτικών Δρόμων Δήμου Ζίτσας». Το έργο με τίτλο: «Βελτίωση Αγροτικών Δρόμων Δήμου Ζίτσας» συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 645.161,29€.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού στον ειδικό δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ζίτσας www.zitsa.gov.gr. Καταληκτική ημερομηνία υπ...

Αναρτήθηκε στις 07 Νοέμβριος 2019 Περισσότερα »
Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων ηλεκτρολογικά - προμήθεια λαμπτήρων - προμήθεια υλικών συντήρησης ΦΟΠ

Ο Δήμος Ζίτσας προκηρύσσει ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ Μειοδοτικό ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με σφραγισμένες προσφορές για την «προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων ηλεκτρολογικά - προμήθεια λαμπτήρων - προμήθεια υλικών συντήρησης ΦΟΠ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην Τεχνική Μελέτη 42/2019 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη των υπό προμήθεια ειδών ανέρχεται στο ποσό των 55.000,00 €, συμπ...

Αναρτήθηκε στις 21 Οκτώβριος 2019 Περισσότερα »
Επαναληπτικός δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάθεση λειτουργίας και εκμετάλλευσης του σχολικού κυλικείου του Γυμνασίου Ελεούσας

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης  Δήμου Ζίτσας  ανακοινώνει ότι  προκηρύσσεται  επαναληπτικός δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με ενσφράγιστες  προσφορές για την ανάθεση λειτουργίας και εκμετάλλευσης του σχολικού κυλικείου  του Γυμνασίου Ελεούσας, για εννέα χρόνια. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης  Δήμου Ζίτσας  (Λ.Πασσαρώνος 1,Τ.Κ:45445, Ελεούσα Δημαρχείο) στις 12 Νοεμβρίου  2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μμ. Για παραλαβή της αναλυτικής προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απε...

Αναρτήθηκε στις 21 Οκτώβριος 2019 Περισσότερα »
Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Ζίτσας (Επαναληπτικός διαγωνισμός)

Ο Δήμος Ζίτσας προκηρύσσει επαναληπτικό δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλεον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ» Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης, του Συστήματος: www.promitheus.gov.gr. Οι  προσφορές  υποβάλλοντα...

Αναρτήθηκε στις 17 Οκτώβριος 2019 Περισσότερα »
Διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την «Συλλογή και Μεταφορά Στερεών Αποβλήτων των Δ.Ε. Ευρυμενών - Ζίτσας, Μολοσσών - Εκάλης & ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων του Δήμου Ζίτσας»

Ο Δήμος Ζίτσας προκηρύσσει ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, για την «Συλλογή και Μεταφορά Στερεών Αποβλήτων των Δ.Ε. Ευρυμενών - Ζίτσας, Μολοσσών - Εκάλης & ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων του Δήμου Ζίτσας», με CPV90511000-2 (Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων) και 90918000-5 (Υπηρεσίες  καθαρισμού κάδων), και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής του ενιαίου ενδεικτικού προϋπολογισμού, όπως περιγράφονται αναλυτικά στην ομοειδή Τεχνική Μελέτη 37/27.07.2019, της αρμόδιας Δ/νσης Τεχνικών Υπ...

Αναρτήθηκε στις 17 Οκτώβριος 2019 Περισσότερα »
Προμήθεια Ειδών υγιεινής - καθαριότητας και ευπρεπισμού Δήμου Ζίτσας & των Νομικών Προσώπων του

Ο Δήμος Ζίτσας προκηρύσσει ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ Μειοδοτικό ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με σφραγισμένες προσφορές για την “Προμήθεια Ειδών υγιεινής - καθαριότητας και ευπρεπισμού Δήμου Ζίτσας & των Νομικών Προσώπων του ”, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην Τεχνική Μελέτη 03/2019 της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 60.174,21 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Αναρτήθηκε στις 27 Σεπτέμβριος 2019 Περισσότερα »
Aνάθεση του έργου: «Επέκταση δικτύου ύδρευσης στην Δ.Κ. Ελεούσας»

Ο Δήμος Ζίτσας, προκηρύσσει την συνοπτική δημοπρασία επιλογής αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «Επέκταση δικτύου ύδρευσης στην Δ.Κ. Ελεούσας», με προϋπολογισμό 54.838,71 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό 32/2019 του Δήμου Ζίτσας, ανέρχεται στο ποσό των 54.838,71ΕΥΡΩ (Δαπάνη Εργασιών, ΓΕ&ΟΕ, Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με συνοπτική Δημοπρασία, στις 01/10/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομία...

Αναρτήθηκε στις 17 Σεπτέμβριος 2019 Περισσότερα »
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 74]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 75]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 76]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 77]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 79]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 80]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 82]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 83]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 84]

Ο καιρός στην περιοχή

Notice (8): Uninitialized string offset: 0 [CORE/cake/libs/view/helpers/html.php, line 608]
° Υγρασία: Άνεμος: 0 χμ/ώ
Αποστολή Φωτογραφίας

Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής

Στο Δήμο λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής. Ενημερωθείτε σωστά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών σας εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφικής σας παραγωγής.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Έγγραφα

Οδηγός δημότη

Βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας. Χρήσιμα έγγραφα, πιστοποιητικά και οδηγοί χωρισμένα σε κατηγορίες ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Οικισμοί

Οικισμοί

Ανακαλύψτε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας και γνωρίστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, τα αξιοθεατα και τις δραστηριότητες στον καθένα από αυτούς.

Γνωρίστε τον »
Διαδραστικός Χάρτης

Διαδραστικός Χάρτης

Ανακαλύψτε όλα τα αξιοθέατα του Δήμου στο χάρτη και μάθετε πώς θα φτάσετε εκεί.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα