Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Δημοπρατήσεις

Αντικατάσταση Εσωτερικών Δικτύων Ύδρευσης Τ.Κ. Δ.Ε. Μολοσσών

Ο Δήμος Ζίτσας, διακηρύσσει την  με ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την  επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του υποέργου: «Αντικατάσταση Εσωτερικών Δικτύων Ύδρευσης Τ.Κ. Δ.Ε. Μολοσσών», με προϋπολογισμό 2.161.290,32 ΕΥΡΩ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού συμπεριλαμβανομένου του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) στον χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης «www.promitheus.gov.gr»  στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ καθώς και από την ιστοσε...

Αναρτήθηκε στις 07 Νοέμβριος 2018 Περισσότερα »
Eκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΑΧΜΕΤΙ» Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη Δήμου Ζίτσας, συνολικής εκτάσεως 24.381 τ.μ.

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση της  καλλιεργήσιμης έκτασης, με αρ. τεμαχίου 71 Αναδασμού 1976, (Μικρού Μπισδουνίου), ATAK: 01019383720, που βρίσκεται στη θέση «ΑΧΜΕΤΙ» Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη, Ε: 24.381 τ.μ., με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς πέντε χιλιάδες εκατόν είκοσι ευρώ [5.120,00 €] ετησίως και για χρονικό διάστημα τεσσάρων [4] ετών.   Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας (Λ. Πασσαρώνος 1-Ελεούσα), στις  16 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Παρ...

Αναρτήθηκε στις 07 Νοέμβριος 2018 Περισσότερα »
Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου «ισόγειο κατάστημα» εμβαδού 92,03 τ.μ. στην Τ.Κ. Γρανιτσοπούλας

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση ενός δημοτικού ακινήτου «ισόγειο κατάστημα» εμβαδού 92,03 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στην Τ.Κ. Γρανιτσοπούλας [Δ.Ε. Μολοσσών], για την λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφενείου), με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς: ογδόντα οκτώ ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (88,34 €) μηνιαίως και για χρονικό διάστημα τριών [3] ετών, με δικαίωμα παράτασης σύμφωνα με το Νόμο.       Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας [Λ. Πασσα...

Αναρτήθηκε στις 06 Νοέμβριος 2018 Περισσότερα »
Προμήθεια -τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ζίτσας

Ο Δήμος Ζίτσας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, κάτω των ορίων, με κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ», και συνολικό προϋπολογισμό (περιλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.): 260.000,00€. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε...

Αναρτήθηκε στις 02 Νοέμβριος 2018 Περισσότερα »
Εκμίσθωση ακινήτου (ισόγειο κατάστημα-αρτοποιείο) του Κληροδοτήματος ΙΩΑΝΝΗ ΙΣΚΟΥ

Εκμίσθωση ακινήτου (ενός ισόγειου καταστήματος-αρτοποιείου) του Κληροδοτήματος  ΙΩΑΝΝΗ ΙΣΚΟΥ που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη επι της οδού Διαλέτη 14

Αναρτήθηκε στις 01 Νοέμβριος 2018 Περισσότερα »
Εκμίσθωση ακινήτου (ισόγειο διαμέρισμα) του Κληροδοτήματος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης ακινήτου (ενός ισόγειου διαμερίσματος) του Κληροδοτήματος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Αροανίας αριθ.18 και Ακαρνανίας αριθ. 37 στη θέση «Κολιανά» στο Περιστέρι Αττικής. Πρόκειται για ισόγειο διαμέρισμα Ι-1 συνολικής επιφάνειας 63,00 τ.μ. επί οικοπέδου επιφανείας 160,14 τ.μ.  (με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ΄αδιαιρέτου 120/000, που αποτελείται από χώλ,σαλόνι,διάδρομο ,δύο υπνοδωμάτια ,κουζίνα ,λουτρό και εξώστη Η ημερομηνία έναρξης και λήξης των προσφορών θα καθοριστεί με περιληπτι...

Αναρτήθηκε στις 01 Νοέμβριος 2018 Περισσότερα »
ΝΕΟ- Εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης πεντακοσίων (500τ.μ.), στη θέση «Καστρί» Τ.Κ. Βασιλόπουλου, η οποία προσφέρεται για εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας

(Διευκρινίζεται ότι εκ παραδρομής στα άρθρα 12 & 20 της υπ’ αριθμ. πρωτ.14672 / 26-10-2018 Διακήρυξης Δημοπρασίας Εκμίσθωσης Δημοτικής έκτασης στη θέση «Καστρί» Τ.Κ. Βασιλόπουλου Δήμου Ζίτσας, (Α.Δ.Α. : 6ΕΛ0ΩΡΓ-ΜΓΑ) αναγράφεται ποσό 1.740,00 € ως εγγύηση συμμετοχής, αντί του σωστού των χιλίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ (1.074,00 €). Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης πεντακοσίων  (500τ.μ.), στη θέση «Καστρί» Τ.Κ. Βασιλόπουλου, η οποία προσφέρεται για εγκατά...

Αναρτήθηκε στις 26 Οκτώβριος 2018 Περισσότερα »
Eκμίσθωση Δημοτικής έκτασης στη θέση «πλησίον Ροδοτοπίου» Τ.Κ. Ζωοδόχου, η οποία προσφέρεται για εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας.

Ο Δήμος Ζίτσας αβνακοινώνει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων (500,18τ.μ.),  στη θέση «πλησίον Ροδοτοπίου» Τ.Κ. Ζωοδόχου, η οποία προσφέρεται για εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας, εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών, κεραιών κ.λ.π., με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς πέντε χιλιάδες διακόσια ευρώ (5.200,00 €)  ετησίως και για χρονικό διάστημα εννέα [9] ετών. Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας (Λεωφ. Πασσαρώνος 1-Ελεούσα), στις  09 το...

Αναρτήθηκε στις 26 Οκτώβριος 2018 Περισσότερα »
Υποέργο: «Ύδρευση Τ.Κ. Δ.Ε. Μολοσσών του Δήμου Ζίτσας»

Ο Δήμος Ζίτσας, διακηρύσσει την  με ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την  επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του υποέργου: «Ύδρευση Τ.Κ. Δ.Ε. Μολοσσών του Δήμου Ζίτσας», με προϋπολογισμό 1.435.483,87 ΕΥΡΩ.

Αναρτήθηκε στις 25 Οκτώβριος 2018 Περισσότερα »
Ανοιχτή διαδικασία ανάθεσης του έργου: «Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Λιθίνου»

Ο Δήμος Ζίτσας, διακηρύσσει την  με ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την  επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του υποέργου: «Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Λιθίνου», με προϋπολογισμό 342.741,94 ΕΥΡΩ. Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό 15/2018 του Δήμου Ζίτσας, ανέρχεται στο ποσό των 342.741,94 ΕΥΡΩ (Δαπάνη Εργασιών, ΓΕ&ΟΕ, Απρόβλεπτα). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού συμπεριλαμβανομ...

Αναρτήθηκε στις 12 Οκτώβριος 2018 Περισσότερα »
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 74]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 75]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 76]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 77]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 79]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 80]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 82]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 83]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 84]

Ο καιρός στην περιοχή

Notice (8): Uninitialized string offset: 0 [CORE/cake/libs/view/helpers/html.php, line 608]
° Υγρασία: Άνεμος: 0 χμ/ώ
Αποστολή Φωτογραφίας

Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής

Στο Δήμο λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής. Ενημερωθείτε σωστά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών σας εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφικής σας παραγωγής.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Έγγραφα

Οδηγός δημότη

Βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας. Χρήσιμα έγγραφα, πιστοποιητικά και οδηγοί χωρισμένα σε κατηγορίες ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Οικισμοί

Οικισμοί

Ανακαλύψτε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας και γνωρίστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, τα αξιοθεατα και τις δραστηριότητες στον καθένα από αυτούς.

Γνωρίστε τον »
Διαδραστικός Χάρτης

Διαδραστικός Χάρτης

Ανακαλύψτε όλα τα αξιοθέατα του Δήμου στο χάρτη και μάθετε πώς θα φτάσετε εκεί.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα