Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Δημοπρατήσεις

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

Ο Δήμος Ζίτσας, διακηρύσσει την συνοπτική δημοπρασία επιλογής αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίου στην κεντρική πλατεία της Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς και κατασκευή τοίχου αντιστήριξης δρόμου στην Τ.Κ. Καλοχωρίου», με προϋπολογισμό 29.000,00 (με Φ.Π.Α.). Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό 28/2018 από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας, ανέρχεται στο ποσό των 23.387,10ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α. (Δαπάνη Εργασιών, ΓΕ&ΟΕ, Απρόβλεπτα, Αναθεώρη...

Αναρτήθηκε στις 30 Αύγουστος 2018 Περισσότερα »
(ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΕΚΑΛΗΣ (Τ.Κ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ Τ.Κ. ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ).

Ο Δήμος Ζίτσας, διακηρύσσει την συνοπτική δημοπρασία επιλογής αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «Αποκαταστάσεις δημοτικών οδών και διευθέτηση ομβρίων υδάτων στην Δ.Ε. Εκάλης (Τ.Κ. Μεταμόρφωσης και Τ.Κ. Πετσαλίου», με προϋπολογισμό 63.000,00 (με Φ.Π.Α.). Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό 31/2018 από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας, ανέρχεται στο ποσό των 50.806,45ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α. (Δαπάνη Εργασιών, ΓΕ&ΟΕ, Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση). Οι ενδι...

Αναρτήθηκε στις 30 Αύγουστος 2018 Περισσότερα »
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

Ο Δήμος Ζίτσας, διακηρύσσει την με ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ», με προϋπολογισμό 102.500,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό 26/2018 του Δήμου Ζίτσας, ανέρχεται στο ποσό των 82.661,29 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α. (Δαπάνη Εργασιών, ΓΕ&ΟΕ, Απρόβλεπτα). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ...

Αναρτήθηκε στις 30 Αύγουστος 2018 Περισσότερα »
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Τ.Κ. ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ

Ο Δήμος Ζίτσας, διακηρύσσει την με ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Τ.Κ. ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ», με προϋπολογισμό 100.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό 8/2018 του Δήμου Ζίτσας, ανέρχεται στο ποσό των 80.645,16 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α. (Δαπάνη Εργασιών, ΓΕ&ΟΕ, Απρόβλεπτα). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του δι...

Αναρτήθηκε στις 29 Αύγουστος 2018 Περισσότερα »
Διοργάνωση και Λειτουργία της Εμποροπανήγυρης του Δήμου Ζίτσας (Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς) έτους 2018

Ο Δήμαρχος Ζίτσας καλεί τους ενδιαφερόμενους για συμμετοχή σε πλειοδοτική δημοπρασία (με διαπραγμάτευση) για την σύναψης σύμβασης για τη : «Διοργάνωση και Λειτουργία της Εμποροπανήγυρης του Δήμου Ζίτσας (Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς) έτους 2018», την Δευτέρα 13-08-2018 και ώρα 12.00 π.μ., στα γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος (Ελεούσα-Λ. Πασσαρώνος 1), συνολικού προϋπολογισμού 144.030,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α. 24%, κόστους αρχικής κατασκευής της εγκατάστασης, & αποσυναρμολόγησης και απόδοσης του χώρου στην αρχική του κατάσταση, λειτο...

Αναρτήθηκε στις 31 Ιούλιος 2018 Περισσότερα »
Παραχώρηση της χρήσης του χώρου της Εμποροπανήγυρης του Δήμου Ζίτσας έτους 2018 που προορίζεται για την εγκατάσταση και λειτουργία υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (Λούνα Παρκ)

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει ότι, στις  13 Αυγούστου 2018, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11.30 π.μ.,  ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών, και στα γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος στην Ελεούσα-Λεωφ. Πασσαρώνος 1, θα διεξαχθεί φανερή, προφορική και πλειοδοτική διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ 2018 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ)»,   με τιμή εκκίνησης 5.000,00 ευρ...

Αναρτήθηκε στις 31 Ιούλιος 2018 Περισσότερα »
Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης στην Τ.Κ. Γαβρισιών

Ο Δήμος Ζίτσας, διακηρύσσει την συνοπτική δημοπρασία επιλογής αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης στην Τ.Κ. Γαβρισιών» με προϋπολογισμό 45.000,00 (με Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με συνοπτική Δημοπρασία, στις 21 / 08 / 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας, (Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Πασσαρώνος 1, Τ.Κ. 45445, Ελεούσα) σύμφωνα με τον Νόμο 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών». Το κριτήριο ανάθεση...

Αναρτήθηκε στις 27 Ιούλιος 2018 Περισσότερα »
Δημοπρασία για χώρο στάθμευσης των υπηρεσιακών τροχοφόρων οχημάτων του Δήμου στην Δ.Κ. Ελεούσας

Ο Δήμος Ζίτσας προκηρύσσει δημοπρασία μ ε ι ο δ ο τ ι κ ή, φανερή και προφορική για τη μίσθωση χώρου από το Δήμο μας, για χώρο στάθμευσης των υπηρεσιακών τροχοφόρων οχημάτων του Δήμου στην Δ.Κ. Ελεούσας, σε εκτέλεση της υπ’ αριθ.186/2018 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζίτσας και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, από τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης. (Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει την Τρίτη 14-08-18). Στις προσφορές ενδιαφέροντος θα αναγράφονται επακριβώ...

Αναρτήθηκε στις 24 Ιούλιος 2018 Περισσότερα »
Γεωλογική μελέτη για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ΣΧΟΟΑΠ πρώην Δήμου Ευρυμενών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016   ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ   Ι.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ, Διεύθυνση: Λεωφόρος Πασσαρώνος 1, Ελεούσα, 45445, Ιωάννινα Τηλέφωνο: 26533 60040, fax: 26510 62794, Διεύθυνση Διαδικτύου: zitsa@zitsa.gov.gr Διευθύνουσα Υπηρεσία: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ζίτσας Σημείο επαφής: Τμήμα Έργων & Μελετών, Πληροφορίες κ. Γούνη Χαρίκλεια, Στάθης Σταύρος, Τηλ. 26533 60040, fax: 26510 62794    ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ...

Αναρτήθηκε στις 19 Ιούλιος 2018 Περισσότερα »
Μελέτη μεταλλικού κτηρίου – κερκίδων κλειστού γυμναστηρίου Δ.Κ Ελεούσας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016   ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ   Ι.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ, Διεύθυνση: Λεωφόρος Πασσαρώνος 1, Ελεούσα, 45445, Ιωάννινα Τηλέφωνο: 26533 60040, fax: 26510 62794, Διεύθυνση Διαδικτύου: zitsa@zitsa.gov.gr Διευθύνουσα Υπηρεσία: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ζίτσας Σημείο επαφής: Τμήμα Έργων & Μελετών, Πληροφορίες κ. Τσιατούρα Αδαμαντία, Στάθης Σταύρος, Τηλ. 26533 60040, fax: 26510 62794    ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜ...

Αναρτήθηκε στις 18 Ιούλιος 2018 Περισσότερα »
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 74]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 75]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 76]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 77]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 79]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 80]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 82]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 83]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/controllers/components/weather.php, line 84]

Ο καιρός στην περιοχή

Notice (8): Uninitialized string offset: 0 [CORE/cake/libs/view/helpers/html.php, line 608]
° Υγρασία: Άνεμος: 0 χμ/ώ
Αποστολή Φωτογραφίας

Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής

Στο Δήμο λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής. Ενημερωθείτε σωστά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών σας εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφικής σας παραγωγής.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Έγγραφα

Οδηγός δημότη

Βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας. Χρήσιμα έγγραφα, πιστοποιητικά και οδηγοί χωρισμένα σε κατηγορίες ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Οικισμοί

Οικισμοί

Ανακαλύψτε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας και γνωρίστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, τα αξιοθεατα και τις δραστηριότητες στον καθένα από αυτούς.

Γνωρίστε τον »
Διαδραστικός Χάρτης

Διαδραστικός Χάρτης

Ανακαλύψτε όλα τα αξιοθέατα του Δήμου στο χάρτη και μάθετε πώς θα φτάσετε εκεί.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα