Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Δημοπρατήσεις - Διαγωνισμοί

Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Ζίτσας

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Ζίτσας».

Αναρτήθηκε στις 22 Ιούλιος 2022 Περισσότερα »
Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης αρδευόμενης έκτασης στη θέση «Χάνι» Κοινότητας Ασφάκας

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση της κάτωθι  καλλιεργήσιμης αρδευόμενης έκτασης (πρώην σχολικός κλήρος) : 1. ATAK:  01019390787  Καλλιεργήσιμη αρδευόμενη έκταση  στη θέση «Χάνι» Κοινότητας Ασφάκας, εμβαδού 16.582τ.μ. (αρ.τεμ.95), με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς [316,00] τριακόσια δεκαέξι ευρώ ετησίως και για χρονικό διάστημα πέντε [5] ετών.    Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας (Λ. Πασσαρώνος 1-Ελεούσα), στις  19 Απριλίου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη κ...

Αναρτήθηκε στις 08 Απρίλιος 2022 Περισσότερα »
Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης δημοτικής έκτασης-αγροτεμάχιο στη θέση «Ρέσος» Κοινότητας Ροδοτοπίου

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση της κάτωθι  καλλιεργήσιμης δημοτικής έκτασης: 1. ATAK:  01019388468  Καλλιεργήσιμη δημοτική έκταση-αγροτεμάχιο  στη θέση «Ρέσος» Κοινότητας Ροδοτοπίου, εμβαδού 4.656,60τ.μ. (αρ.τεμ.237), με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς [93,00] ενενήντα τρία ευρώ ετησίως και για χρονικό διάστημα εννέα [9] ετών.    Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας (Λ. Πασσαρώνος 1-Ελεούσα), στις  19 Απριλίου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και από ώρα 11.0...

Αναρτήθηκε στις 08 Απρίλιος 2022 Περισσότερα »
Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμου Ζίτσας

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την πράξη με τίτλο :«Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμου Ζίτσας», προϋπολογισμού 241.657,85 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) -       Υποέργο 1: Προμήθεια Εξοπλισμού Κάδων Βιοαποβλήτων Δήμου Ζίτσας69.885,36€ χωρίς ΦΠΑ (86.657,85 € με 24% Φ.Π.Α.) -       Υποέργο 2: Προμήθεια Εξοπλισμού Α/Φ Οχήματος Βιοαποβλήτων Δήμου Ζίτσας125.000,00€ χωρίς ΦΠΑ (155.000,00€ με 24% Φ.Π.Α.) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά Τμήμα σύμφωνα με τις διατάξε...

Αναρτήθηκε στις 05 Απρίλιος 2022 Περισσότερα »
«Συλλογή και Μεταφορά Στερεών Αποβλήτων των Δ.Ε. Ευρυμενών-Ζίτσας-Μολοσσών-ΒΙ.ΠΕ.(Ιωαννίνων) & Αποκομιδή Ογκωδών Αντικειμένων Δ. Ζίτσας»

Ο Δήμος Ζίτσας προκηρύσσει  ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για τη «Συλλογή και Μεταφορά Στερεών Αποβλήτων των Δ.Ε. Ευρυμενών-Ζίτσας-Μολοσσών-ΒΙ.ΠΕ.(Ιωαννίνων) & Αποκομιδή Ογκωδών Αντικειμένων Δ. Ζίτσας», με CPV: 90511100-3, 90918000-5 & 90513000-6 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, όπως περιγράφεται αναλυτικά στη Μελέτη 8_2022 της αρμόδιας Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχε...

Αναρτήθηκε στις 31 Μάρτιος 2022 Περισσότερα »
Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Γιουργάνιστας

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση ενός δημοτικού ακινήτου «ισογείου καταστήματος» εμβαδού 61,72 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στην Κοινότητα Γιουργάνιστας [Δ.Ε. Μολοσσών] Δήμου Ζίτσας, για τη λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος,

Αναρτήθηκε στις 09 Μάρτιος 2022 Περισσότερα »
Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης αρδευόμενης έκτασης στη θέση «Χάνι» Κοινότητας Ασφάκας

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση της κάτωθι  καλλιεργήσιμης αρδευόμενης έκτασης (πρώην σχολικός κλήρος) : 1. ATAK:  01019390787  Καλλιεργήσιμη αρδευόμενη έκταση  στη θέση «Χάνι» Κοινότητας Ασφάκας, εμβαδού 16.582τ.μ. (αρ.τεμ.95), με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς [316,00] τριακόσια δεκαέξι ευρώ ετησίως και για χρονικό διάστημα πέντε [5] ετών.    Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας (Λ. Πασσαρώνος 1-Ελεούσα), στις  08 Μαρτίου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη κα...

Αναρτήθηκε στις 24 Φεβρουάριος 2022 Περισσότερα »
Eκμίσθωση καλλιεργήσιμης αρδευόμενης έκτασης στη θέση «Στρογγυλό» Κοινότητας Νεοχωρίου

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση της κάτωθι  καλλιεργήσιμης αρδευόμενης έκτασης (πρώην σχολικός κλήρος) : 1. ATAK:  01019390787  Καλλιεργήσιμη αρδευόμενη έκταση  στη θέση «Χάνι» Κοινότητας Ασφάκας, εμβαδού 16.582τ.μ. (αρ.τεμ.95), με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς [316,00] τριακόσια δεκαέξι ευρώ ετησίως και για χρονικό διάστημα πέντε [5] ετών.    Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας (Λ. Πασσαρώνος 1-Ελεούσα), στις  08 Μαρτίου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη κα...

Αναρτήθηκε στις 24 Φεβρουάριος 2022 Περισσότερα »
Επισκευή πεζοδρομίων και οδοφωτισμός τμήματος της Ε.O. Ιωαννίνων - Κονίτσης, που διέρχεται από την δομή "ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ" στην κοιν. Αγ. Ιωάννη του Δήμου Ζίτσας

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «Επισκευή πεζοδρομίων και οδοφωτισμός τμήματος της Ε.O. Ιωαννίνων - Κονίτσης, που διέρχεται από την δομή "ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ" στην κοιν. Αγ. Ιωάννη του Δήμου Ζίτσας».

Αναρτήθηκε στις 20 Ιανουάριος 2022 Περισσότερα »
Δημοπρασία για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην Κοινότητα Ασφάκας

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση από κοινού των κάτωθι καλλιεργήσιμων εκτάσεων-αγροτεμαχίων :   1. ATAK 01019387588 - Αγροτεμάχιο – Καλλιεργήσιμο στη θέση «ΒΑΛΤΟΣ» Κοινότητας Ασφάκας  Ε: 5.192 τ.μ. (Α.Α. 131) (το οποίο συνορεύει νότια με αγρό Σάββα Δημητριάδη).  2. ATAK 01103701525 - Αγροτεμάχιο – Καλλιεργήσιμο στη θέση «ΒΑΛΤΟΣ» Κοινότητας Ασφάκας  Ε: 7.172 τ.μ. (Α.Α. 153) (το οποίο συνορεύει βόρεια με αγρό Χρήστου Μπονόβα), συνολικής έκτασης 12.364 τ.μ., με ελάχιστο όριο...

Αναρτήθηκε στις 13 Ιανουάριος 2022 Περισσότερα »

Ο καιρός στην περιοχή

12,98° Υγρασία: 71% Άνεμος: 1,42 χμ/ώ
Αποστολή Φωτογραφίας

Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής

Στο Δήμο λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής. Ενημερωθείτε σωστά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών σας εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφικής σας παραγωγής.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Έγγραφα

Οδηγός δημότη

Βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας. Χρήσιμα έγγραφα, πιστοποιητικά και οδηγοί χωρισμένα σε κατηγορίες ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Οικισμοί

Οικισμοί

Ανακαλύψτε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας και γνωρίστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, τα αξιοθεατα και τις δραστηριότητες στον καθένα από αυτούς.

Γνωρίστε τον »
Διαδραστικός Χάρτης

Διαδραστικός Χάρτης

Ανακαλύψτε όλα τα αξιοθέατα του Δήμου στο χάρτη και μάθετε πώς θα φτάσετε εκεί.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα